Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.H.KETME 22.11.2019 24.11.2019
M.K.CEYLAN 20.11.2019 24.11.2019
B.USLU 18.11.2019 27.11.2019
M.ERSEÇGEL 16.11.2019 15.12.2019
E.AKTUĞ 15.11.2019 25.11.2019
F.AVCI 14.11.2019 13.12.2019
A.PAZAR 13.11.2019 03.12.2019
M.AÇIKGÖZ 13.11.2019 12.12.2019
N.AKTAŞ 11.11.2019 10.12.2019
R.CANPOLAT 09.11.2019 08.12.2019
M.TEZEL 09.11.2019 08.12.2019
N.KILIÇASLAN 07.11.2019 06.12.2019
A.C. İNAN 06.11.2019 05.12.2019
O.KIZILDAŞ 06.11.2019 05.12.2019
H.TOPSAKAL 02.11.2019 01.12.2019
M.E.DOĞANCIK 31.10.2019 29.11.2019
A.ESMER 28.10.2019 26.11.2019
M.BERBER 27.10.2019 25.11.2019
F.TOY 26.10.2019 24.11.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
K.YILMAZ 21.11.2019 18.12.2019
H.ALTUNDAĞ 21.11.2019 04.12.2019
M.E.DOĞAN 26.11.2019 02.12.2019
B.KILINÇ 26.11.2019 02.12.2019
S.GÜLENYÜZLER 18.11.2019 01.12.2019
Y.ARPA 25.11.2019 01.12.2019
N.AVCİ 24.11.2019 30.11.2019
M.AVŞAR 23.11.2019 29.11.2019
T.YILDIZ 23.11.2019 29.11.2019
H.ÇİZİK 22.11.2019 28.11.2019
A.KAÇMAZ 22.11.2019 28.11.2019
E.KADİRLER 21.11.2019 27.11.2019
M.B.ÇAKMAK 13.11.2019 26.11.2019
M.AKYAVUZ 20.11.2019 26.11.2019
R.CİHAN 18.11.2019 24.11.2019
M.KAYİŞ 18.11.2019 24.11.2019

İstanbul 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı olarak koşan ALFA FORCE isimli atın antrenörü Hasan TOP, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

8 numaraya kayıtlı olarak koşan ECRİN SULTAN isimli atın antrenörü Gülnur YAVUZ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

3 numaraya kayıtlı olarak koşan LAST HURRICANE isimli atın antrenörü Mülayim ANAT, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı olarak koşan MISS SERITANA isimli atın antrenörü Murat ÖZTÜRK, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numaraya kayıtlı olarak koşan DISPARADOR isimli atın antrenörü Sabri BEKTAŞ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numaraya kayıtlı MY LITTLE KNIGHT isimli atın aprantisi Danyal KAYA, koşu esnasında 1000 metre civarında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmış olup, apranti Danyal KAYA' nın savunması kurulumuzca haklı görülmüştür.

Adana 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

19.11.2019 tarihinde yapılan 4.koşuda 4 numaralı KARA DUMAN isimli atın binicisi B.KILINÇ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı (6 adet) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 23/11/2019 Cumartesi günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 4 numaralı KIZILTUĞ isimli atın binicisi M.E.DOĞAN, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 2 numaralı TEKDALIN İZİ isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü İ.GÜMÜŞ' e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.