Diyarbakır 14.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

8 numaraya kayıtlı ROSE OF HARPUT isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. ROSE OF HARPUT isimli atın binicisi, Mehmet Fatin ASLAN’nın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a) bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

3 numaraya kayıtlı FAST TO RAIN isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. FAST TO RAIN isimli atın binicisi, Caner TEPE’nin konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı SEMETEY OĞLU isimli atın yarış esnasında topallık gözlendiği için at hastanesine sevk edilmiştir.

7 numaraya kayıtlı KOZAN DAĞI isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. KOZAN DAĞI isimli atın binicisi, Remzi DOĞAN’nın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 7

8 numaralı KAYRACAN isimli at, start hakeminin emrine girmemiştir. KAYRACAN adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir

8 numaraya kayıtlı KAYRACAN isimli at start hakeminin emrine girmediğinden dolayı, atın antrenörü Figen BAKIR konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. atını yeterince eğitemediğinden dolayı 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliği Madde 117 / 1 maddesinin (a) bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

Adana 4.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.koşuda 5 numaralı LADY TULPAR isimli atın binicisi H.ÇANAKÇI, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı (6 adet) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 3 numaralı KARA ATİK isimli atın binicisi E.ÇANKAYA, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgli savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir

KOŞU NO: 6

6.Koşuda 10 numaralı HAYIRLI KIZ isimli atın binicisi U.TEMUR, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.