Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
H.KILIÇARSLAN 10.12.2019 12.12.2019
A.PAZAR 03.12.2019 22.12.2019
H.TOPSAKAL 02.12.2019 31.12.2019
M.BERBER 26.11.2019 25.12.2019
M.ERSEÇGEL 16.11.2019 15.12.2019
B.ULUKAN 16.11.2019 15.12.2019
S.ÜLGEN 15.11.2019 14.12.2019
F.AVCI 14.11.2019 13.12.2019
M.AÇIKGÖZ 13.11.2019 12.12.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.ÇİZİK 13.12.2019 26.12.2019
MUH.OK 08.12.2019 21.12.2019
İ.H.KETME 13.12.2019 19.12.2019
M.AVŞAR 13.12.2019 19.12.2019
AH.ARSLAN 12.12.2019 18.12.2019
A.ÇELİK 12.12.2019 18.12.2019
K.YILMAZ 21.11.2019 18.12.2019
Y.CENGİZ 12.12.2019 18.12.2019
S.ÖZEN 08.12.2019 15.12.2019
MER.ÇELİK 09.12.2019 15.12.2019
M.KAYA 01.12.2019 14.12.2019
E.ÇANKAYA 06.12.2019 12.12.2019
B.SARIDAL 05.12.2019 11.12.2019
T.ALICI 05.12.2019 11.12.2019
H.ALTUNKILIÇ 05.12.2019 11.12.2019
Y.E.YÜKSEL 05.12.2019 11.12.2019
T.YILDIZ 05.12.2019 11.12.2019

Şanlıurfa 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 Numaraya kayıtlı KAŞIKÇI ELMASI isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmadığından dolayı 6132 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j Maddesi gereğince yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile geçici olarak koşulardan men cezası verilmiştir. Bu atın Antrenörü Abdulgafar TOPRAK atını start'a alıştırmamasından (yeterince eğitmemesi) Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yetersiz görülen antrenöre yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesi (4.) fıkrası gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

7 Numaraya kayıtlı RISE OF SILENCE isimli atın antrenörü Abdulkadir GÜRGÖZE; biniciye At sahibi adına tescil edilmemiş renkte forma/kep giydirerek, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunması alınmış olup, savunması yetersiz görülerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4-a maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 Maddesi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

10 Numaraya kayıtlı MEHTAPLI GECE isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmadığından dolayı 6132 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j Maddesi gereğince yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile geçici olarak koşulardan men cezası verilmiştir. Bu atın Antrenörü Muhammed KARALI atını start'a alıştırmamasından (yeterince eğitmemesi) dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yetersiz görülen antrenöre yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesi (4.) fıkrası gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaraya kayıtlı HEDEFE KOŞ isimli atın binicisi Halil PARILDAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yetersiz görülen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117. Maddesi 1. fıkrasının (a) bendi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

Adana 10.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

3.koşuda, 1 numaralı DIDONATO isimli atın binicisi E. ŞİMŞEK ve 12 numaralı RENK FARKI isimli atın binicisi S. ERKUŞ, son 250 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmaları istenmiştir. Konu ile ilgili savunmalarını yasal sürelerini beklemeden Kurulumuza vermişlerdir. Ancak savunmaları yeterli görülmediğinden binicilerden E. ŞİMŞEK'e İhtar, S. ERKUŞ' a ise ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, 3 numaralı DAMLAKIZ isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü İ.KÖROĞLU' na atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.