Koşu Kurulumuzca incelemeye alındıktan sonra; 2 numarada kayıtlı KORKMAZEFE ve 7 numaraya kayıtlı RUDHA isimli atların antrenörleri yarışa protesto çektiklerini bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numaraya kayıtlı ERGÜÇLÜ isimli atın binicisi Onur ÖZTÜRK start çıkışı ve son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

4 numaraya kayıtlı ASLANSOYLU isimli atın binicisi Tolga YILDIZ start çıkışı ve son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 4 (dört ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır