Değerli at sahipleri, son günlerde ulusal medyada sıkça yer aldığı üzere; Büyükada’da çok sayıda atta ruam vakası görülmüş ve söz konusu atlar itlaf edilmiştir. Bahse konu hastalık; tedavi protokolü ve aşısı olmayan, hayvandan hayvana, hayvandan insana ve insandan insana bulaşabilen ölümcül bir hastalık olup, hastalığın bulaşma ve/veya yayılma riskinin minimuma indirilmesi için alınması gereken başlıca tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

 

Atların bulunduğu çiftliklerde;

 

  • Travaylar, atlar için kullanılan alet ve ekipmanlar, yemlik ve suluklar vb. gibi atların temas ettiği tüm malzeme ve ekipmanın, uygun dezenfektanlarla rutin olarak dezenfekte edilerek fırçalanması, 

  • Yavaşaların iplerinin, yıpranmalarına bakılmaksızın haftada bir değiştirilmesi, yavaşanın enfeksiyon şüphesi bulunan bir atta kullanımından sonra zaman kaybetmeden komple imha edilmesi (yakılabilir veya tıbbi atık poşetine atılabilir), 

  • Atların her kullanımından sonra, ahırların, at gezinti alanlarının ve padokların, uygun dezenfektan ile dezenfekte edilmesi, 

  • Nakil araçlarında atların her transferinden sonra, araç içerisinde bulunan altlıklar uzaklaştırılmadan, uygun dezenfektanın, pulverizatör aracılığıyla tatbik edilmek suretiyle dezenfekte edilmesi ve  sonra içerideki altlık malzemeleri ve organik materyalleri (dışkı vb.) uzaklaştırıp, uygun dezenfektan ile araç içine yeniden pulverizatör aracılığıyla tatbik edilmesi, 

  • Her gün altlıkların yenilenmesi, yemlik ve sulukların uygun dezenfektan ile dezenfekte edilerek fırçalanması, 

  • Kum padoklara kabartma işleminin uygulanması, 

  • Çalışanların kıyafetlerini sıklıkla değiştirmesi ve tek kullanımlık eldiven kullanılması, 

  • Burun akıntısı, burunda ülser, deride ağrısız şişkinlikler yahut sebepsiz zayıflayan, vücut harareti değişiklik gösteren, öksüren ve yapılan tedaviye cevap vermeyen, testisleri şişmiş ve iltihaplı hayvanların derhal Tarım İl Müdürlüklerine bildirmesi, 

  • Hastalıktan şüpheli tek tırnaklı hayvanların ayrı bir yerde muhafaza edilmesi için uygun ortamların hazırlanması, 

  • Hastalık tespit edilen veya hastalık şüphesi bulunan yerlere/bölgelere gidilmemesi,

 

gerekmekte olup, ilgililere önemle duyurulur.