İzmir 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 numarada kayıtlı ALSİNEM isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

2 numarada kayıtlı MANİLYA isimli atın aprantisi Muharrem OK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

7 numarada kayıtlı CESURAYAK isimli atın antrenörü Ceyhun YEDİREN atının start makinasından geç çıkış yaptığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

7 numarada kayıtlı CESURAYAK isimli at start makinasından geç çıkış yaptığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 6

7 numarada kayıtlı TUĞALP isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. İlgili jokey hakkında savunmasını takiben gerekli işlem yapılacaktır.

Adana 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

15.12.2019 tarihinde yapılan 7. koşuda 13 numaralı PERİLİ KAYA isimli atın binicisi V. ABİŞ, son 50 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek, derece değişikliğine neden olmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 22/12/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.Koşuda, koşuyu 2. olarak bitiren 3 numaralı IMAGINE PEREST isimli atın antrenörü Kem.DEMİR, koşuyu 1. olarak bitiren 6 numaralı HORONGÜZELİ isimli ata son 300 metrede kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir.

KOŞU NO: 6

6.Koşuda, 3 numaralı PALERMO isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışlara katılmamasına, atın antrenörü A. DİNÇ 'e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir. 

7.Koşuda, 9 numaralı LOVE FLOWER isimli atın binicisi M. KIYAK , son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.