Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
R.CANPOLAT 24.12.2019 02.01.2020
M.E.DOĞANCIK 23.12.2019 06.01.2020
B.ULUKAN 16.12.2019 14.01.2020
M.ERSEÇGEL 16.12.2019 14.01.2020
F.AVCI 13.12.2019 11.01.2020
N.AKTAŞ 11.12.2019 09.01.2020
N.KILIÇASLAN 07.12.2019 28.12.2019
A.C. İNAN 06.12.2019 04.01.2020
H.TOPSAKAL 02.12.2019 31.12.2019
S.KARALAR 02.12.2019 31.12.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
O.ÖZTÜRK 23.12.2019 29.12.2019
M.K.CEYLAN 23.12.2019 29.12.2019
V.KIZMAZ 22.12.2019 28.12.2019

Kocaeli 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

 4 numaraya kayıtlı OZANINOĞLU isimli atın binicisi Umut BARLIK koşunun son metrelerine doğru teşvik etmeyi erken bırakıp yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

7 numaraya kayıtlı KUZEY HAMZA isimli atın binicisi Mertcan ÇELİK start çıkışı esnasında yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendleri uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

3 numaraya kayıtlı ARSLAN SULTAN isimli atın binicisi Mahsun TURAN start çıkışı esnasında yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendleri uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı AYGÖZLÜ isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Mehmet ARSLAN atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

 4 numaraya kayıtlı SARRAFHAN isimli atın binici Kaancan GÖKÇE start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir

İzmir 17.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

2 numarada kayıtlı ÇAMLIYAYLA isimli atın jokeyi İsmail KALE son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

8 numarada kayıtlı KUM FIRTINASI isimli at koşunun yaklaşık 200 metrelerinde yarışı bırakmış olup yarış sonrasında Saha Veteriner Hekimlerince yapılan muayenesinde herhangi bir klinik ve travmatik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir

KOŞU NO: 4

3 numarada kayıtlı LUVİ isimli atın jokeyi Alaattin KÜRÜNDÜK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

7 numarada kayıtlı MY SULTAN isimli atın antrenörü 4 numarada kayıtlı ÇALTEPE isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir. 4 numarada kayıtlı ÇALTEPE isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU son düzlükte usulsüz kulvar değişiklikleri yaptığından, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

8 numarada kayıtlı ÖZEKAN isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı DEMİR PENÇE isimli at start mahallinde jokeyini düşürerek kaçmış ve bir süre sonra zapturapt altına alınmıştır. Bahse konu ata binen Apranti Burak AKÇAY doktor tarafından muayene edilmiş ve yarış binmesinde sakınca olmadığı bildirilmiş, ayrıca söz konusu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve herhangi bir klinik ve travmatik bulguya rastlanmadığı bildirildiğinden kurulumuzca koşmasına izin verilmiştir.