Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.BERBER 26.12.2019 09.01.2020
R.CANPOLAT 24.12.2019 02.01.2020
M.E.DOĞANCIK 23.12.2019 06.01.2020
C.BATUR 18.12.2019 16.01.2020
M.ERSEÇGEL 16.12.2019 14.01.2020
B.ULUKAN 16.12.2019 14.01.2020
M.AÇIKGÖZ 13.12.2019 01.01.2020
F.AVCI 13.12.2019 11.01.2020
N.AKTAŞ 11.12.2019 09.01.2020
A.C. İNAN 06.12.2019 04.01.2020
İ.ÖZ 03.12.2019 01.01.2020
H.TOPSAKAL 02.12.2019 31.12.2019
S.KARALAR 02.12.2019 31.12.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi

Adana 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 3 numaralı DOWN TOWN isimli atın binicisi H.ÇİZİK, hatalı start çıkışı yaparak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. 

KOŞU NO: 5

5.koşuda, 6 numaralı SAFKAYA isimli atın binicisi T.BALİ, son 300 metrede bariyer dibinden sürekli dışa doğru açılarak yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

İzmir 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

2 numarada kayıtlı DAİMON isimli atın aprantsi Enis Emre DOĞRU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı ZORLUAT isimli atın antrenörü 3 numarada kayıtlı GÜNIŞIĞI isimli atın aprantisinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numarada kayıtlı GÜNIŞIĞI isimli atın aprantisi Furkan KARAKURT son düzlükte usulsüz kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (c) bendi gereği (01.01.2020 tarihinden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

11 numarada kayıtlı BATUMİ isimli atın aprantsi Furkan HİM son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı ERENDIRA isimli atın antrenörü Seçkin YANIK atın seyisini doping mahallinde hazır bulundurmadığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı INVISIBLE WOMAN isimli atın antrenörü Şenol ÖZGÜR atın jokeyine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma kullandırdığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2. maddesi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

5 numarada kayıtlı NİF DAĞI isimli at yarışın yaklaşık son 400 metrelerinde yarışı bırakmış ve jokey atından inmiştir. Atın saha veteriner hekimlerince yapılan muayenesi sonucunda sol ön ayakta topallık tespit edilmiş ve detaylı tetkik ve tedavi için at hastanesine sevki uygun görülmüştür. Konu ile ilgili olarak jokeyin bilgisine başvurulmuştur.

KOŞU NO: 7

10 numarada kayıtlı MESTAN EFE isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem jokeyin savunmasını takiben yapılacaktır.

11 numarada kayıtlı NEOS isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır