Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
H.BUDAK 04.01.2020 06.01.2020
E.ŞİMŞEK 04.01.2020 06.01.2020
H.TOPSAKAL 02.01.2020 11.01.2020
M.BERBER 26.12.2019 09.01.2020
M.E.DOĞANCIK 23.12.2019 06.01.2020
C.BATUR 18.12.2019 16.01.2020
B.ULUKAN 16.12.2019 14.01.2020
M.ERSEÇGEL 16.12.2019 14.01.2020
F.AVCI 13.12.2019 11.01.2020
N.AKTAŞ 11.12.2019 09.01.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
İ.KATI 02.01.2020 31.01.2020
MUH.OK 01.01.2020 28.01.2020
N.AVCİ 07.01.2020 20.01.2020
ÇETİN TAŞ 03.01.2020 16.01.2020
M.S.ÇELİK 03.01.2020 16.01.2020
E.ÇANKAYA 02.01.2020 15.01.2020
N.DEMİR 07.01.2020 13.01.2020
M.AVŞAR 31.12.2019 13.01.2020
D.AYDOĞAN 03.01.2020 09.01.2020
H.ALTUNKILIÇ 27.12.2019 09.01.2020
M.ÖZDEMİR 03.01.2020 09.01.2020
HAKAN YILDIZ 02.01.2020 08.01.2020
F.KARAKURT 01.01.2020 07.01.2020
N.AVCİ 28.12.2019 06.01.2020
C.KARADEMİR 23.12.2019 05.01.2020
U.BARLIK 30.12.2019 05.01.2020
K.TOKAÇOĞLU 01.01.2020 05.01.2020

Adana 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 6 numaralı SUBUTAY isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. GÜZGÖZE' ye atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 9

9.koşuda, 11 numaralı ŞARARA isimli atın binicisi N. DEMİR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı (7 adet) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

 İstanbul 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

 

KOŞU NO: 1

10 numaraya kayıtlı PERSIAN PRINCE isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Bayram AKTAŞ, atını yeteri kadar eğitemediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup,kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan OĞLUM KÜRŞAD isimli atın antrenörü Sedat ÇİFTÇİ, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan DRONE SPY isimli atın antrenörü Ömer GÜNELİ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

13 numaraya kayıtlı MISS SERITANA isimli at start makinesine geç giriş yapması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Murat ÖZTÜRK, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapıp startın gecikmesine sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ESTİGEÇTİ isimli atın antrenörü İbrahim Cemil ERŞAKAR, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı olarak koşan HAZAR DENİZİ isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.