Adana 4.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, 7 numaralı ÇALKIRALİ isimli atın binicisi M. BAYIR, son 150 metrede yarış usul ve nizamına aykırı hareket etmesinden dolayı, Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

KOŞU NO: 8

8.koşuda, 3 numaralı DEMİR KRAL isimli atın binicisi B. KILINÇ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 14 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir ( tekerrür ).

 İstanbul 4.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

SATIŞ KOŞUSU (SATIŞ-3) koşusunda 1 numaraya kayıtlı olarak koşan KING ARTHUR isimli ata Abdullah AVCI isimli kişi 90.000 TL teklif vermiş olup, at Abdullah AVCI' ya satılmış ve ring mahallinde yeni sahibi Abdullah AVCI’ ya teslim edilmiştir. İş bu tutanak tarafımızdan mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

KOŞU NO: 7

4 numaraya kayıtlı CONSTELLATION isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Tahir KURT, atını yeteri kadar eğitemediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı MENINA BONITA isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenör değişikliği sebebiyle antrenörlük hizmetini üstlenmiş olan at sahibi Süleyman ÖZ, atını yeteri kadar eğitemediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan QUATTRO GIRL isimli atın antrenörü Emrah KARAKÖLEOĞLU, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan LADY KARA isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

1 numaraya kayıtlı olarak koşan MAICON isimli atın antrenörü Haci DEMİR, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.