İzmir 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı KARAMIH isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı KIZILKALE isimli atın jokeyi Atakan Cem DAĞDEVİREN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı GÜÇLÜKAYA isimli atın jokeyi Mehmet KAYA son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun

4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 7 numarada kayıtlı ATEŞADASI isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

SATIŞ KOŞUSU (SATIŞ-1/DHÖW) koşusunda 2 numaraya kayıtlı olarak koşan BENİM isimli ata Cüneyt BAŞ isimli kişi 45.000 TL teklif vermiş olup, söz konusu at Cüneyt BAŞ’ a satılmış ve ring mahallinde yeni sahibi Cüneyt BAŞ’ a teslim edilmiştir. Ayrıca aynı koşuda 5 numaraya kayıtlı KAYALASKA isimli ata birden fazla kişi tarafından teklif verildiğinden, teklif verenler arasında kura çekilmiş, kura çekilişi sonucunda KAYALASKA isimli at Ali KAYA’ ya satılmış ve ring mahallinde yeni sahibi Ali KAYA’ ya teslim edilmiştir.

KOŞU NO: 8

4 numarada kayıtlı WALTZ GOES ON isimli atın antrenörü Ramazan ALTUNBAŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Adana 5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, 10 numaralı KOZA TAY isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü R. ATLI' ya atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4. Koşuda, 1 numaralı TAŞERON isimli atın binicisi M. K.KUMBASAR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından ( 6 adet ) dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

Yine aynı koşuda, 6 numaralı ŞİMŞEĞİN YELİ isimli atın binicisi E.SİNCAN, 1050 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 5 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.