Şanlıurfa 5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

4 numaraya kayıtlı FEDAİ isimli atın binicisi Burak BEKTAŞ start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereği İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numaraya kayıtlı ARBEDAŞLI isimli atın binicisi Mehmet Emin DOĞAN start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereği İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaraya kayıtlı TOKATÇI isimli atın binicisi Emre AKKILIÇ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereği İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 numaraya kayıtlı AĞAYUSUF isimli at start makinesinden sağlıklı çıkış yapmadığından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Gökhan BALTA atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı BABA INTO isimli atın binicisi Menderes AVŞAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereği İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır. 10 numaraya kayıtlı KAŞIKÇI ELMASI isimli atın antrenörü Aldulgaffar TOPRAK atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

11 numaraya kayıtlı WAR BIRD isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Bülent TEKİNALP atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

 

  İzmir 7.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

SATIŞ KOŞUSU (SATIŞ-2) olan bu koşuda; 3 numaraya kayıtlı olarak koşan CELALİYE ata birden fazla kişi tarafından teklif verildiğinden, teklif verenler arasında yapılan kura çekilişi sonucunda CELALİYE isimli at Tuncay AKYAVUZ’ a satılmış ve at ring mahallinde yeni sahibi Tuncay AKYAVUZ’ a teslim edilmiştir.

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı CESURAYAK isimli atın jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Bahse konu jokey ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 6 numarada kayıtlı YÜCELİR isimli atın jokeyi Çetin OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, ancak davete icabet edememiştir. Bahse konu jokey ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

KOŞU NO: 6

14 numarada kayıtlı OKİNAVA isimli atın jokeyi Cem ŞEN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.