İzmir 11.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

zmir 3. İdare Mahkemesinin 16/01/2020 tarih ve 2019/1482 esas nolu kararı ile; Jokey Nevzat AVCI'nın 16/11/2019 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromunda yapılan yarışların 6. koşusunda Celal Baba isimli ata son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından dolayı kendisine verilen 7 gün süre ile tribün ve eklentileri dışında yarışlar ile ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklanması ve 458,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin REDDİNE karar verilmiştir. Kararın Kurulumuza ulaşması üzerine söz konusu jokeyin cezası başlatılmış ve gerekli jokey değişiklikleri yapılmıştır.

2 numarada kayıtlı GALYALILAR isimli atın aprantisi Burak AKÇAY son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

4 numarada kayıtlı HOVARDA isimli atın jokeyi Mehmet GÖNÜLTAŞ son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmek ve yanındaki ata yaklaşarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem jokeyin savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 4

1 numarada kayıtlı DONT HESITATE isimli atın antrenör Şafak GÜMÜŞ atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitmediğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı DONT HESITATE isimli atın jokeyi Furkan YÜKSEL son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı AĞA GEZİCİ isimli atın Apranti Halil KAPLAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Kocaeli 7.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

4 numarada kayıtlı BÖLÜKBEY isimli atın antrenörü Ufuk DEMİR' in , kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 9 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

4 numaraya kayıtlı BÖLÜKBEY isimli atın binici Kaancan GÖKÇE koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek içindeki ata tampon yapmak suretiyle yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

9 numaraya kayıtlı SARDUR isimli atın binici Tolgahan KERESTECİ koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek dışındaki ata tampon yapmak suretiyle yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir