Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
Ü.TAŞ 30.01.2020 02.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
C.BATUR 17.01.2020 31.01.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
M.BERBER 10.01.2020 09.02.2020
N.AKTAŞ 10.01.2020 08.02.2020
M.E.DOĞANCIK 09.01.2020 07.02.2020
A.C. İNAN 06.01.2020 04.02.2020
S.KARALAR 03.01.2020 01.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
C.ALTUN 01.02.2020 07.02.2020
M.KAYİŞ 01.02.2020 07.02.2020
GÖK.BEKTAŞ 24.01.2020 06.02.2020
V.DEMİR 31.01.2020 06.02.2020
Z.KARABULUT 24.01.2020 06.02.2020
MAHİR ŞAHİN 01.02.2020 05.02.2020
T.KERESTECİ 31.01.2020 04.02.2020
B.M.MIRIK 02.02.2020 04.02.2020
A.H.BAYAR 28.01.2020 03.02.2020
S.BOYRAZ 28.01.2020 03.02.2020
M.S.ÇELİK 28.01.2020 03.02.2020
H.ALTUNDAĞ 26.01.2020 01.02.2020
M.E.DOĞAN 26.01.2020 01.02.2020
İ.KATI 02.01.2020 31.01.2020
O.YILDIZ 27.01.2020 31.01.2020
D.AYDOĞAN 27.01.2020 31.01.2020

Şanlıurfa 9.YARIŞ GÜNÜ RAPORU 

KOŞU NO: 1

3 numaraya kayıtlı BUZKRALI isimli atın binicisi Hikmet SARIDAL son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmediğinden, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117. Maddesi gereği İHTAR cezası verilmiştir.

10 numaraya kayıtlı ZELİŞ SULTAN isimli atın antrenörü Gökhan BALTA biniciye; at sahibi adına tescil edilmeyen forma/kep giydirdiğinden Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmediğinden, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 123/2 Maddesi gereği İHTAR cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

4 numaraya kayıtlı DEMİR HAN isimli atın binicisi Halil PARILDAR start çıkışı koşun ilk 500 metresinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi gereği İHTAR cezası verilmişitir.

8 numaraya kayıtlı EMİRACAN isimli atın antrenörü Veli ÇİZİK biniciye; at sahibi adına tescil edilmeyen renkte forma/kep giydirdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen antrenöre 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 123/2 Maddesi gereği İHTAR cezası verilmişitir

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı CANSUYUM isimli atın binicisi Menderes AVŞAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmediğinden, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117. Maddesi (a-b) gereği İHTAR ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı ARAPAHO isimli atın antrenörü Murat KILINÇ; biniciye, at sahibi adına tescil edilmeyen renkte forma/kep giydirdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen antrenöre 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 123/2 Maddesi gereği İHTAR cezası verilmişitir.

15 numaraya kayıtlı ARAL BEY isimli atın binicisi Sami KAPLAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmediğinden, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117. Maddesi gereği İHTAR cezası verilmiştir

KOŞU NO: 6

4 numaraya kayıtlı CATCH MONEY isimli atın antrenörü Bayram YILDIRIM atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

9 numaraya kayıtlı ECE SULTAN isimli atın binicisi Remzi DOĞAN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmediğinden, 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117. Maddesi (a,b) gereği İHTAR ve 562,00 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

14 numaraya kayıtlı TATRİN isimli at start çıkışından sonra koşuya devam etmediğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Abdulgaffar TOPRAK atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

 İzmir 13.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

3 numarada kayıtlı EXTRAVAGANT isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU koşunun yaklaşık son 1400 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı AĞA FERHAT isimli atın jokeyi Adem ŞEN koşunun yaklaşık son 1000 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı MY MOONSHINE isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

2 numarada kayıtlı DARKİN isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numarada kayıtlı DARKİN isimli atın jokeyi Akın SÖZEN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.