Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
H.ÇİZİK 04.02.2020 04.02.2020
Ç.BEYAZTOPRAK 04.02.2020 04.02.2020
H.ÇANAKÇI 04.02.2020 04.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
M.BERBER 10.01.2020 09.02.2020
N.AKTAŞ 10.01.2020 08.02.2020
M.E.DOĞANCIK 09.01.2020 07.02.2020
A.C. İNAN 06.01.2020 04.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
B.KILINÇ 05.02.2020 18.02.2020
R.DOĞAN 06.02.2020 12.02.2020
E.ÇANKAYA 06.02.2020 12.02.2020
E.ŞİMŞEK 05.02.2020 11.02.2020
B.OKANDE 05.02.2020 11.02.2020
K.GÖKÇE 03.02.2020 09.02.2020
M.KAYİŞ 01.02.2020 07.02.2020
C.ALTUN 01.02.2020 07.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 03.02.2020 07.02.2020
T.YILDIZ 03.02.2020 07.02.2020
Z.KARABULUT 24.01.2020 06.02.2020
GÖK.BEKTAŞ 24.01.2020 06.02.2020
V.DEMİR 31.01.2020 06.02.2020
MAHİR ŞAHİN 01.02.2020 05.02.2020
T.KERESTECİ 31.01.2020 04.02.2020
B.M.MIRIK 02.02.2020 04.02.2020

Adana 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

02.02.2020 tarihinde yapılan 2. koşuda 9 numaralı ANADOLUKAN isimli atın binicisi U. SARICA, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 04/02/2020 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

28.01.2020 tarihinde yapılan 5. koşuda 9 numaralı WIND isimli atın binicisi M. ÇELİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 7 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 04/02/2020 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

1.koşuda, 1 numaralı PALERMO isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A. DİNÇ' e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir ( tekerrür).

KOŞU NO: 3

3. koşuda, 5 numaralı EFSANE ARTUN isimli atın binicisi N. DEMİR, 1300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı Kurulumuza çağırılarak savunması alındıktan sonra ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, koşuyu 2. olarak bitiren 4 numaralı GRANDE AQUILA isimli atın antrenörü M. YİĞİTER, koşuyu 1. olarak bitiren 2 numaralı CONTENDER isimli ata son düzlükte kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto kabul edilerek koşuda sıralama 2-4-1-3-5 iken, 4-2-1-3-5 şeklinde değiştirilmiştir. 2 numaralı CONTENDER isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, son 30 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 6

6.koşuda, 7 numaralı FANTASTIC ANGEL isimli atın binicisi A. ÇELİK, son 150 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

7.koşuda, 2 numaralı HALİLŞAH isimli at starttan 60 metre geç çıktığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M. GÜNEŞ' e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

Kocaeli 10.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

6 numaraya kayıtlı EĞİLCE isimli atın binicisi Doğukan AYDOĞAN koşunun son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (6 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

KOŞU NO: 7

11 numarada kayıtlı BOGDANOVIC isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca antrenörü Tuba TİMUR ÖZTÜRK atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL cezası ile cezalandırılmıştır.