Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ERDEM 31.01.2020 16.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
B.ULUKAN 15.01.2020 13.02.2020
M.BERBER 10.01.2020 09.02.2020
N.AKTAŞ 10.01.2020 08.02.2020
Ü.ÖZCAN 10.01.2020 08.02.2020
M.E.DOĞANCIK 09.01.2020 07.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
R.DOĞAN 06.02.2020 19.02.2020
E.ÇANKAYA 06.02.2020 19.02.2020
H.PARILDAR 09.02.2020 18.02.2020
B.KILINÇ 05.02.2020 18.02.2020
İ.KATAR 09.02.2020 15.02.2020
K.TOKAÇOĞLU 09.02.2020 15.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 08.02.2020 14.02.2020
MÜS.ÇELİK 07.02.2020 13.02.2020
U.SARICA 07.02.2020 13.02.2020
E.ŞİMŞEK 05.02.2020 11.02.2020
B.OKANDE 05.02.2020 11.02.2020
F.KARAKURT 04.02.2020 10.02.2020
K.GÖKÇE 03.02.2020 09.02.2020
T.YILDIZ 03.02.2020 07.02.2020
C.ALTUN 01.02.2020 07.02.2020
M.KAYİŞ 01.02.2020 07.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 03.02.2020 07.02.2020

Şanlıurfa 11.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

2 numaraya kayıtlı BAŞ SAAD isimli atın binicisi Menderes AVŞAR son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma talep yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yetersiz görülen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesine (a) göre İHTAR cezası verilmiştir.

5 numaraya kayıtlı FIRTINAKASIM isimli atın binicisi Necmi ALTIN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma talep yazısı tebliğ edilmiş olup, aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yetersiz görülen biniciye 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesine (a) göre İHTAR cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

2 numaraya kayıtlı ALYANAKLIM isimli atın antrenörü Murat KILINÇ biniciye; at sahibi atına tescil edilmeyen renkte forma/kep giydirdiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma talep yazısı tebliğ edilmiş ve aynı gün savunmasını vermiştir. Savunması yeterli görülmeyen antrenöre 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a, b-1) ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 Maddesi gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

2 numaraya kayıtlı BÜYÜK KIRIM isimli atın binicisi İsa KATAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden (usulsüz kulvar değişikliği) dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Aynı gün savunmasını veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1,c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesine göre 562,00 TL ve 7 (yedi) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı SEYRANTEPE isimli atın binicisi Halil PARILDAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden (usulsüz kulvar değişikliği) dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Aynı gün savunmasını veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1,c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesine göre 562,00 TL ve 10 (on) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 6

4 numaraya kayıtlı HACIVAT isimli atın binicisi Mustafa IŞIK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketi ve yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmaktan dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. İlgiliye 7 (yedi) günlük savunma verme süresi verilmiş olup, savunma süresi sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.

9 numaraya kayıtlı YURTTAY isimli atın binicisi İsmail ÇİZİK yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmaktan dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. İlgiliye 7 (yedi) günlük savunma verme süresi verilmiş olup, savunma süresi sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.

8 numaraya kayıtlı YILDIZABAKAN isimli atın binicisi Hasan ALTUNDAĞ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Aynı gün savunmasını veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a.b-1) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesine göre İHTAR ve 562,00 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

6 numaraya kayıtlı NEYMAN isimli atın binicisi Burak BEKTAŞ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunması yeterli görülmeyen biniciye 6132 Sayılı Kanunun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesine göre İHTAR ve 562,00 TL para cezası verilmiştir.

İzmir 16.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

8 numarada kayıtlı ÇAĞKAR isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

4 numarada kayıtlı ROMEO isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi ile 2. fıkrası gereği ihtar ve 1.124 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.