2019 Yılında koşulacak aşağıdaki isimleri yazılı olan Uzun Vadeli Koşular’ın ilk kayıtları 1 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2017 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Çaldıran Koşusu

 

2016 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Erkek Tay Deneme

2016 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Dişi Tay Deneme

2016 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Kısrak Koşusu

2016 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Gazi Koşusu

2016 doğumlu İngiliz taylarına mahsus         Ankara Koşusu

2016 doğumlu Arap taylarına mahsus            Hatay Koşusu

İlk kayıt tutarları:

Çaldıran Koşusu                              100.-TL

 

Erkek Tay Deneme                          100.-TL

Dişi Tay Deneme                             100.-TL

Kısrak Koşusu                                  100.-TL

Gazi Koşusu                                     315.-TL

Ankara Koşusu                                 100.-TL

Hatay Koşusu                                   100.-TL