Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ERDEM 31.01.2020 16.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
İ.ÖZ 17.01.2020 15.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
B.ULUKAN 15.01.2020 13.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
M.AKYAVUZ 12.02.2020 21.02.2020
A.OLUK 12.02.2020 18.02.2020
H.PARILDAR 09.02.2020 18.02.2020
B.KILINÇ 05.02.2020 18.02.2020
S.ERKUŞ 12.02.2020 18.02.2020
H.BUDAK 12.02.2020 18.02.2020
K.GÖKÇE 10.02.2020 16.02.2020
K.TOKAÇOĞLU 09.02.2020 15.02.2020
İ.KATAR 09.02.2020 15.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 08.02.2020 14.02.2020
MÜS.ÇELİK 07.02.2020 13.02.2020
U.SARICA 07.02.2020 13.02.2020
R.DOĞAN 06.02.2020 12.02.2020
E.ÇANKAYA 06.02.2020 12.02.2020
E.ŞİMŞEK 05.02.2020 11.02.2020
B.OKANDE 05.02.2020 11.02.2020
F.KARAKURT 04.02.2020 10.02.2020

Adana 17.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.koşuda, 3 numaraya kayıtlı LILI MARLEEN isimli atın antrenörü S. ALTUNDAĞ, atını yeterince eğitmediğinden atın starttan 15 boy geç çıkması ve koşuya adapte olamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 3 numaraya kayıtlı LILI MARLEEN isimli at starttan 15 boy geç çıkması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır

02.02.2020 tarihinde yapılan 4. koşuda 8 numaralı DUBAYİ isimli atın binicisi H. BUDAK, 1300 metrede usulsüz kamçı kullanarak ( atın boynuna kamçı vurmak ) yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 09/02/2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

04.02.2020 tarihinde yapılan 5.koşuda 2 numaralı CONTENDER isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, son 30 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ederek derece değişikliğine neden olmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 09.02.2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 10 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 5 numaralı BABADAĞINOĞLU isimli atın binicisi S. ERKUŞ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, 4 numaralı SHUTKA isimli atın binicisi V. ABİŞ, start çıkışı sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

6.Koşuda, 1 numaralı GÜVENAĞA isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son 400 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar cezası verilmiştir.

İzmir 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1 numarada kayıtlı DELİKARA isimli atın antrenörü Seçkin YANIK atın jokeyine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma kullandırmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2. maddesi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı DELİKARA isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ starttan bir süre sonra dışa doğru saparak yarışı bu şekilde koşmuş olup, yarış sonrası atını durduramamış ve 1200 metre civarında atından düşmüştür. Konu ile ilgili aprantinin bilgisi alınmış ve “kantarmanın koptuğunu ve ata hakim olamadığını” beyan etmiştir. Apranti Mürsel KAYİŞ’ ın yapılan sağlık kontrolünde at binmeye mani bir durumu olmadığı doktor tarafından rapor edilmiştir

KOŞU NO: 4

7 numarada kayıtlı GRAY WOLF isimli atın jokeyi Ahmet OLUK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (8 kamçı), savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği (12.02.2020 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

9 numarada kayıtlı STEEL CLAW isimli atın jokeyi Selim İPEK tartı mahallinde bulunmadığından ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Söz konusu jokey ile ilgili olarak saat 16:10 sıralarında iş göremezlik raporu Kurulumuza gönderilmiş olup, jokey ile ilgili işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 6

3 numarada kayıtlı DEMBE isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 9

6 numarada kayıtlı TUĞALP isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı YÜCELİR isimli atın jokeyi Cem ŞEN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.