Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.TEPE 10.02.2020 12.02.2020
S.ERDEM 31.01.2020 16.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
İ.ÖZ 17.01.2020 15.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
B.ULUKAN 15.01.2020 13.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
D.AYDOĞAN 14.02.2020 27.02.2020
M.IŞIK 13.02.2020 22.02.2020
M.AKYAVUZ 12.02.2020 21.02.2020
İ.H.KETME 13.02.2020 19.02.2020
A.OKAN PAZAR 13.02.2020 19.02.2020
H.POLAT 13.02.2020 19.02.2020
H.SARIDAL 13.02.2020 19.02.2020
M.P.DEMİR 13.02.2020 19.02.2020
B.KILINÇ 05.02.2020 18.02.2020
H.PARILDAR 09.02.2020 18.02.2020
A.OLUK 12.02.2020 18.02.2020
S.ERKUŞ 12.02.2020 18.02.2020
H.BUDAK 12.02.2020 18.02.2020
K.GÖKÇE 10.02.2020 16.02.2020
K.TOKAÇOĞLU 09.02.2020 15.02.2020
İ.KATAR 09.02.2020 15.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 08.02.2020 14.02.2020
MÜS.ÇELİK 07.02.2020 13.02.2020
U.SARICA 07.02.2020 13.02.2020
R.DOĞAN 06.02.2020 12.02.2020
E.ÇANKAYA 06.02.2020 12.02.2020

Kocaeli 12.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

1 numaraya kayıtlı ALİÇO isimli atın binicisi Mahmut TURAN start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaraya kayıtlı İLHAM KIZIM isimli atın binicisi Onur ÖZTÜRK start çıkışı ve sonrası yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Binici Musa Kemal CEYLAN tartı mahallinde jokey dinlenme odasında elinde cep telefonu ile uğraştığı görülmüş olup, yarış yer ve tesislerinin düzenini bozmaktan dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

4 numaraya kayıtlı LOLAN GÜZELİ isimli atın binicisi Alican İNCİ koşunun son metrelerine doğru teşvik etmeyi erken bırakıp yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

4 numaraya kayıtlı LOLAN güzeli isimli atın binici Alican İNCİ koşunun son düzlüğünde dışa doğru açılarak usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir

KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı CORAL ROSE isimli atın binicisi Zülfikar KARABULUT starttan çıktıktan sonra yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı ŞERİFE ABLA isimli atın binicisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış fakat Kurulumuzun davetine icabet etmeyip Hipodromdan ayrılmıştır.

Adana 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, koşuyu 4. olarak bitiren 4 numaralı HAFİDEKIZ isimli atın antrenörü B. TEKİNALP, koşuyu 3. olarak bitiren 9 numaralı TURBO GÜLÜ isimli ata son düzlükte kendi atına faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto reddedilmiştir. Ayrıca protestoya neden olan 9 numaralı TURBO GÜLÜ isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son 200 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 2 numaralı DERYATAY isimli atın binicisi R. BAYRAM, 1250 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

Jokey odasında Apranti M.G. ARSLAN, telefon bulundurmanın ve görüşmenin yasak olduğunu bilmesine rağmen telefon bulundurarak bir koşu için tartılan biniciler, görevli memur ve yarış komiserlerinden başka hiç kimse ile temas edemez; hiçbir iletişim aracını kullanamaz. Bu kurallara uymayanlara yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebi ile 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 120/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

Ayrıca apranti H. ALTUNDAĞ, tartı mahallinde yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

6.Koşuda, 9 numaralı ÖZFİDANTAY isimli atın binicisi M. IŞIK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 14 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir ( tekerrür ).

KOŞU NO: 7

7. koşuda, 6 numaraya kayıtlı AKDENİZ FIRTINASI isimli atın antrenörü Y. TUNCAY, atını yeterince eğitmediğinden atın starttan çıkıp koşuya başlamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 6 numaraya kayıtlı AKDENİZ FIRTINASI isimli at; starttan çıkıp koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

Yine aynı koşuda, 8 numaraya kayıtlı BEGÜMTAY isimli atın antrenörü H. ATAŞ, atını yeterince eğitmediğinden atın koşuya başlamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 8 numaraya kayıtlı BEGÜMTAY isimli at; koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

Ayrıca, 10 numaralı HAYDİ DİZDAR isimli atın binicisi H. ÇİZİK, start çıkışı sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.