Şanlıurfa 15.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

6 numaraya kayıtlı KORKUSUZ ADAM isimli atın binicisi Necmi ALTIN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,) gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır. 

2 numaraya kayıtlı CRISTOPHER isimli atın binicisi Menderes AVŞAR son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,) gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

3 numaraya kayıtlı BEN YILDIZSOY isimli atın binicisi Emre AKKILIÇ start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,b) gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numaraya kayıtlı BABA INTO isimli atın binicisi Burak BEKTAŞ ata; yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullanmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edildi. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1, c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 123.Maddesi (6.) fıkrası gereğince 562,00 TL ve 7 (yedi) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

8 numaraya kayıtlı FLOOD GRIL isimli atın binicisi Mehmet Emin DOĞAN ata; yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullandığından dolayı savunması istenmiş olup, ilgiliye 7 (yedi) günlük savunma verme süresi verilmiştir. Savunma süresi sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.

10 numaraya kayıtlı MISS ADANA isimli atın binicisi İsa AKYAVUZ start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,b) gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 numaraya kayıtlı DAR SOKAK isimli atın binicisi Vedat KIZMAZ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden (foto finişi geçmeden ayağa kalkmasından) dolayı savunma isteminde bulunulmuştur. Savunma istem yazısının tebliğinden itibaren 7 (yedi) günlük savunma verme süresi sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.

 İzmir 22.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

5 numarada kayıtlı MOSQUITO isimli atın jokeyi Mehmet GÖNÜLTAŞ koşunun yaklaşık son 1100 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı PERFECT RHYTHM isimli atın jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı OVER ALL isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı FRESH YOURSELF isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

3 numarada kayıtlı EKSPRESSO isimli atın antrenörü Ahmet ÖCAL atının startı geciktirmesi ve atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı OĞLUM GÖKTUĞ isimli atın start makinası içerisinde huysuzluk yaparak arka kapaklara vurması üzerine at start gerisine alınmış ve Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiştir. Atın arka ayaklarında travmaya bağlı açık yaralar tespit edildiğinden koşuya katılması uygun görülmemiştir. Söz konusu at Kurulumuzca koşudan çıkartılmıştır.

4 numarada kayıtlı OĞLUM GÖKTUĞ isimli atın antrenörü Mehmet Semir TAŞBEK atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı RIVIERA isimli at start makinasına giriş öncesinde huysuzluk yaparak jokeyi ile birlikte yere düşmüştür. Jokeyin doktor tarafından yapılan muayenesinde at binmesinde sakınca olmadığı rapor edilmiştir. Ayrıca söz konusu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş; atın dişinin kırılmış olduğu ve ağzında açık kanamalı yara tespit edildiğinden koşuya katılması uygun görülmemiştir. Söz konusu at Kurulumuzca koşudan çıkartılmıştır.

9 numarada kayıtlı RIVIERA isimli atın antrenörü S.Z.Atilla MİNASOĞLU atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.