Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
T.ALICI 24.02.2020 24.02.2020
M.BAĞ 24.02.2020 24.02.2020
S.ERDEM 17.02.2020 07.03.2020
M.ERSEÇGEL 14.02.2020 15.03.2020
E.KILIK 11.02.2020 12.03.2020
M.BERBER 10.02.2020 10.03.2020
N.AKTAŞ 10.02.2020 10.03.2020
S.ÖNCEL 07.02.2020 26.02.2020
A.C. İNAN 05.02.2020 05.03.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
H.ÇANAKÇI 24.02.2020 08.03.2020
O.YILDIZ 24.02.2020 08.03.2020
D.PALAUR 23.02.2020 07.03.2020
M.IŞIK 23.02.2020 07.03.2020
E.ŞİMŞEK 21.02.2020 05.03.2020
R.POLAT 21.02.2020 05.03.2020
İ.H.KETME 20.02.2020 04.03.2020
A.İNCİ 24.02.2020 04.03.2020
MUH.OK 24.02.2020 01.03.2020
Z.KARABULUT 24.02.2020 01.03.2020
M.KAYA 24.02.2020 01.03.2020
B.BEKTAŞ 23.02.2020 29.02.2020
S.ERKUŞ 26.02.2020 28.02.2020
H.SAM 15.02.2020 28.02.2020
M.K.CEYLAN 21.02.2020 27.02.2020
D.AYDOĞAN 14.02.2020 27.02.2020
F.HİM 20.02.2020 26.02.2020
O.GÖKÇE 20.02.2020 26.02.2020
M.M.BİLGİN 21.02.2020 25.02.2020
M.G.ARSLAN 19.02.2020 25.02.2020
E.ÇANKAYA 24.02.2020 24.02.2020
Ş.KAPUCU 24.02.2020 24.02.2020
İ.AKYAVUZ 24.02.2020 24.02.2020
H.POLAT 24.02.2020 24.02.2020
V.KIZMAZ 24.02.2020 24.02.2020
D.KORKMAZ 24.02.2020 24.02.2020
M.A.AKTÜRK 24.02.2020 24.02.2020
BURSA 

KOŞU NO: 2

Koşuda 3 numarada kayıtlı DI FORCE isimli atın Binicisi SİNAN GÜLENYÜZLER, koşuda son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici SİNAN GÜLENYÜZLER, 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereğince 562 TL para cezası ve 7 gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

Koşuda 2 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli atın Binicisi BEKİR MERT MIRIK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici BEKİR MERT MIRIK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 12 numarada kayıtlı ÖZESER KIZIM isimli atın Binicisi OĞUZ EREN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici OĞUZ EREN, 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (B-1) ve (C) bendleri gereğince 562 TL para cezası ve 5 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

ŞANLIURFA 

KOŞU NO: 1

17.02.2020 tarihinde 6.Koşuda 10 numaraya kayıtlı ULUPAMİR isimli atın binicisi Mehmet Ali AKTÜRK ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullanmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmişti. Savunmasını 24.02.2020 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1, c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 123.Maddesi (6.) fıkrası gereğince 562,00 TL ve 7 (yedi) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası ile cezalandırılmıştır.

20.02.2020 tarihinde 7. koşuda 3 numaraya kayıtlı DAR SOKAK isimli atın binicisi Vedat KIZMAZ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmişti. Savunmasını 24.02.2020 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 117.Maddesi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

4 numaraya kayıtlı BEŞALTIGÜLÜ isimli atın binicisi Mehmet Ali AKTÜRK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun

4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,b) gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 1 numaraya kayıtlı REMİLİKIZ isimli atın binicisi Ercan ÇANKAYA son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 numaraya kayıtlı BÜYÜK BEREN isimli atın binicisi Delil KORKMAZ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,b) gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numaraya kayıtlı BURÇAKHAN isimli atın binicisi Şafak KAPUCU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a) gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı SABRİNİN ATI isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmadığından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Murat KILINÇ atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 117. Maddesi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı FIRTINA İBO isimli atın antrenörü Sabri SAYIN biniciye; at sahibi adına tescil edilmeyen şekil ve nitelikte forma/kepten dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 123.Maddesi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

13 numaraya kayıtlı SİHİRBAZ KIZ isimli atın binicisi İsa AKYAVUZ start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a,b-1) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi (a,b) gereğince İHTAR ve 562,00 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

1 numaraya kayıtlı ÖZÜN isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 117. Maddesi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.