Kocaeli 16.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

  6 numarada kayıtlı RUN FOR ELMAS isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Ömer Faruk TAŞDELEN atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir.

Adana 24.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

22.02.2020 tarihinde yapılan 9. koşuda, 6 numaralı ÜNALAMCA isimli atın binicisi V. KIZMAZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 25/02/2020 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 3 numaraya kayıtlı FEARLESS WARRIOR isimli atın antrenörü Ö. Faruk TAN, atını yeterince eğitmediğinden atın starttan çıktıktan sonra koşuya başlamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 3 numaraya kayıtlı FEARLESS WARRIOR isimli at; starttan çıktıktan sonra koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilinceye kadar, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

7.koşuda, 8 numaralı MEGIC IVAILO isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından ( 7 adet ) dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 123/6. maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. 

KOŞU NO: 8

8.koşuda, 10 numaraya kayıtlı PINKY PIE isimli atın antrenörü S. ŞEN, atını yeterince eğitmediğinden atın start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkarılması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 10 numaraya kayıtlı PINKY PIE isimli at; start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkarılması nedeniyle yeterince eğitilinceye kadar, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.