26 Ocak Cumartesi 2019 Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan günün 5.Koşusu'nda; 4 numaraya kayıtlı olarak koşan TAMERŞAH isimli atın aprantisi Danyal KAYA, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek dışındaki ata tampon yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması Komiserler Kurulunca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 7 gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan KAYABERT isimli atın jokeyi İlker SOYAD, son düzlükte fazla sayıda (10 defa) kamçı kullanması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde Komiserler Kuruluna ilettikten sonra karar verilecektir.

Koşunun videosunu için TIKLAYINIZ