Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ÖNCEL 27.02.2020 12.03.2020
E.ÇOBAN 26.02.2020 26.03.2020
B.DÜZYATAN 25.02.2020 25.03.2020
A.PAZAR 24.02.2020 09.03.2020
S.ERDEM 17.02.2020 07.03.2020
M.ERSEÇGEL 14.02.2020 15.03.2020
E.KILIK 11.02.2020 12.03.2020
M.BERBER 10.02.2020 10.03.2020
N.AKTAŞ 10.02.2020 10.03.2020
M.E.DOĞANCIK 10.02.2020 10.03.2020
A.C. İNAN 05.02.2020 05.03.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
D.YILDIZ 06.03.2020 10.03.2020
M.AKYAVUZ 03.03.2020 09.03.2020
M.KESKİN 03.03.2020 09.03.2020
N.AVCİ 02.03.2020 08.03.2020
F.GÖKÇE 02.03.2020 08.03.2020
O.YILDIZ 24.02.2020 08.03.2020
H.ÇANAKÇI 24.02.2020 08.03.2020
M.IŞIK 23.02.2020 07.03.2020
M.E.DOĞAN 01.03.2020 07.03.2020
İ.KATI 01.03.2020 07.03.2020
D.PALAUR 23.02.2020 07.03.2020
Z.KARABULUT 02.03.2020 06.03.2020
V.KIZMAZ 28.02.2020 05.03.2020
R.POLAT 21.02.2020 05.03.2020
E.ŞİMŞEK 21.02.2020 05.03.2020
S.GÜLENYÜZLER 27.02.2020 04.03.2020
MAHİR ŞAHİN 27.02.2020 04.03.2020
M.A.AKTÜRK 27.02.2020 04.03.2020
ÇETİN TAŞ 27.02.2020 04.03.2020
F.YÜKSEL 27.02.2020 04.03.2020
İ.H.KETME 20.02.2020 04.03.2020
A.İNCİ 24.02.2020 04.03.2020

Kocaeli 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

5 numarada kayıtlı OĞLUM KÜRŞAD isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Sedat ÇİFTÇİ atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı BLACK POWER isimli atın binicisi Deniz YILDIZ start çıkışından sonra içindeki atların koşu yolunu daraltarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

5 numaraya kayıtlı ŞİMŞEKKRAL isimli atın binicisi Bekir Mert MIRIK start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı ÖZBİLGİN isimli atın binicisi Tolga YILDIZ start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

9 numaraya kayıtlı YÜCEDAĞ isimli atın binicisi Furkan KARAKURT start çıkışı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı BEHRAMKALE isimli atın binicisi Muhammed Mir BİLGİN son 800 civarı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

6 numarada kayıtlı BATUMİ isimli at start makinesinden geç çıkış yapmasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır.Ayrıca antrenörü Nihat YILDIRIM atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numaraya kayıtlı BATUMİ isimli atın binicisi Fırat ARSLAN start makinesi içinde atına davranışından dolayı yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

5 numaraya kayıtlı LOKUM OĞLU isimli atın binicisi Tolga YILDIZ karşı düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

5 numarada kayıtlı CORAL ROSE isimli atın antrenörü Nihat YILDIRIM , Kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine karar verilmiştir.

5 numaraya kayıtlı SINGLE CAR isimli atın binicisi Özgür GÖNÜLTAŞ son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

Adana 27.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, 2 numaralı ASRASYAD isimli atın binicisi H. ÇİZİK ve 5 numaralı FIRTINA İBO isimli atın binicisi V. DEMİR, start çıkışı sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmaları istenmiştir. Konu ile ilgili savunmalarını yasal sürelerini beklemeden Kurulumuza vermişlerdir. Ancak savunmaları yeterli görülmediğinden binicilere ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5.koşuda, 6 numaralı ENTERESAN isimli atın binicisi B. KILINÇ, son 600 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 117/1 maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

Yine aynı koşuda, 10 numaralı UÇAN JET isimli atın antrenörü A. İŞIK, at sahibi adına tescil edilmemiş renk, şekil ve nitelikteki formayı koşuda binicisine giydirmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/2. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

7.koşuda, 3 numaraya kayıtlı HALİLŞAH isimli atın antrenörü M. GÜNEŞ, atını yeterince eğitmediğinden atın koşuya başlamaması sebebi ile 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a-b-1 maddesi gereğince ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 3 numaraya kayıtlı HALİLŞAH isimli at; koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilinceye kadar, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır ( tekerrür ).

Yine aynı koşuda, 5 numaralı OSMAN BABA isimli atın binicisi M.K.KUMBASAR, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 5 numaralı KAİNATKAYA isimli atın binicisi İs. DEMİR, 1100 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.