Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ÖNCEL 27.02.2020 12.03.2020
E.ÇOBAN 26.02.2020 26.03.2020
B.DÜZYATAN 25.02.2020 25.03.2020
A.PAZAR 24.02.2020 09.03.2020
S.ERDEM 17.02.2020 07.03.2020
M.ERSEÇGEL 14.02.2020 15.03.2020
E.KILIK 11.02.2020 12.03.2020
M.BERBER 10.02.2020 10.03.2020
N.AKTAŞ 10.02.2020 10.03.2020
M.E.DOĞANCIK 10.02.2020 10.03.2020
A.C. İNAN 05.02.2020 05.03.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
O.BEŞLİ 07.03.2020 13.03.2020
D.YILDIZ 06.03.2020 10.03.2020
M.AKYAVUZ 03.03.2020 09.03.2020
M.KESKİN 03.03.2020 09.03.2020
O.YILDIZ 24.02.2020 08.03.2020
H.ÇANAKÇI 24.02.2020 08.03.2020
F.GÖKÇE 02.03.2020 08.03.2020
N.AVCİ 02.03.2020 08.03.2020
İ.KATI 01.03.2020 07.03.2020
D.PALAUR 23.02.2020 07.03.2020
M.IŞIK 23.02.2020 07.03.2020
M.E.DOĞAN 01.03.2020 07.03.2020
Z.KARABULUT 02.03.2020 06.03.2020
E.ŞİMŞEK 21.02.2020 05.03.2020
V.KIZMAZ 28.02.2020 05.03.2020
R.POLAT 21.02.2020 05.03.2020

Bursa 19.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

Koşuda 4 numarada kayıtlı THREE CAT isimli atın Antrenörü MEHMET GÜNDÜZELİ, 2 numarada kayıtlı WIND POWER isimli atın, atının aksiyonunu son düzlükte bozduğu gerekçesiyle koşuya protesto çekmiştir. Yapılan inceleme sonucunda; Protesto oy birliği ile reddedilmiştir.

Koşuda 2 numarada kayıtlı WIND POWER isimli atın Binicisi BEKİR MERT MIRIK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici BEKİR MERT MIRIK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

Koşuda 3 numarada kayıtlı ÇAKIRDAĞLI isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör İSMAİL ALPUĞUR; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 3 numarada kayıtlı ÇAKIRDAĞLI isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

Koşuda 6 numarada kayıtlı KARAMÜRSELLİ isimli atın Binicisi ONUR ATMACA, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR ATMACA; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

Koşuda 5 numarada kayıtlı ÇELİKMAVİ isimli atın Binicisi BEKİR MERT MIRIK, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici BEKİR MERT MIRIK; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 7 numarada kayıtlı ŞİNTAY isimli atın Binicisi YUNUS EMRE YÜKSEL, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici YUNUS EMRE YÜKSEL; ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

04.03.2020 tarihinde Bursa Osmangazi Hipodromunda yapılan 6. Koşuda 7 numaralı start kapağının geç açılması sebebiyle startın usulüne uygun olmadığı kanaatine varılarak start hükümsüz sayılmış ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/l ve 15/e maddeleri uyarınca yeniden start verilmesine karar verilmiştir.

KOŞU NO: 7

Koşuda 8 numarada kayıtlı GRAFIN isimli at koşuya başlamadı. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör SABRİ ARSLAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı GRAFIN isimli at, koşuya başlamamıştır. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir. 

 İstanbul 19.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

8 numaraya kayıtlı olarak koşan BEKİR isimli atın jokeyi Metin HAMEDİ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 numaraya kayıtlı olarak koşan ARTE isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

6 numaraya kayıtlı olarak koşan CARROT isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son düzlükte fazla sayıda (6 ADET) kamçı kullanması sebebiyle kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU NO: 8

9 numaraya kayıtlı olarak koşan WILD OCEAN isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numaraya kayıtlı olarak koşan WIN AND DANCE isimli atın antrenörü Aydın KÜÇÜKAKSOY, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.