22/01/2019 tarihinde yapılan 7. koşuda 3 numaralı BORDEAUX isimli atın binicisi B.KILINÇ, 1200 metrede usulsüz kulvar değiştirdiğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 117. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Komiserler Kuruluna vermesi istenmişti. Savunmasını 27/01/2019 Pazar günü Komiserler Kurulu'na vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Koşunun videosunu izlemek için TIKLAYINIZ

22/01/2019 tarihinde yapılan 7. koşuda 8 numaralı LOVE FLOWER isimli atın binicisi M.ÇELİK, Hatalı start çıkışı yaptığından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 117. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Komiserler Kurulu'na vermesi istenmişti. Savunmasını 27/01/2019 Pazar günü Komiserler Kurulu'na vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 3 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

Koşunun videosunu izlemek için TIKLAYINIZ

27/01/2019 tarihinde İzmir'de yapılan 2.Koşuda 1 numarada kayıtlı BEDWULF isimli atın jokeyi Erhan YAVUZ, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği ( 30.01.2019 gününden başlamak üzere) 5 (beş) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Jokey Erhan YAVUZ ayrıca fazla sayıda kamçı kullandığından dolayı Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6. maddesi gereği ( 04.02.2019 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşunun videosunu izlemek için TIKLAYINIZ

Koşunun protesto videosunu izlemek için TIKLAYINIZ