19 MART PERŞEMBE

 ŞANLIURFA  23.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.AVŞAR 19.03.2020 22.03.2020
R.DOĞAN 19.03.2020 22.03.2020
H.SARIDAL 19.03.2020 22.03.2020
V.KIZMAZ 17.03.2020 27.03.2020
M.ÇİÇEK 16.03.2020 21.03.2020
S.ÖNCEL 13.03.2020 09.04.2020
N.AKTAŞ 11.03.2020 09.04.2020
M.BERBER 11.03.2020 09.04.2020
A.PAZAR 10.03.2020 08.04.2020
A.C. İNAN 09.03.2020 07.04.2020
S.ERDEM 09.03.2020 29.03.2020
S.KAPLAN 03.03.2020 01.04.2020
E.ÇAKIROĞLU 27.02.2020 10.04.2020
KEREM KURT 26.02.2020 26.03.2020
E.ÇOBAN 26.02.2020 26.03.2020
B.DÜZYATAN 25.02.2020 25.03.2020
N.KILIÇASLAN 21.02.2020 23.03.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
MÜS.ÇELİK 18.03.2020 01.04.2020
CEM ŞEN 16.03.2020 30.03.2020
S.ALTAY 22.03.2020 28.03.2020
MAHMUT TURAN 21.03.2020 27.03.2020
H.ÇANAKÇI 18.03.2020 27.03.2020
Y.E.YÜKSEL 21.03.2020 27.03.2020
S.KAYA 18.03.2020 24.03.2020
M.K.KUMBASAR 11.03.2020 24.03.2020
H.ÇİZİK 17.03.2020 23.03.2020
M.TARHAN 17.03.2020 23.03.2020
B.KURDU 08.03.2020 21.03.2020
İ.KALE 08.03.2020 21.03.2020
M.DOĞAN 15.03.2020 21.03.2020
U.LEVENT 08.03.2020 21.03.2020
B.KILINÇ 18.03.2020 20.03.2020
A.SÖZEN 14.03.2020 20.03.2020

KOŞU NO: 1

16.03.2020 tarihinde 1.Koşuda 1 numaraya kayıtlı AMEDYE isimli atın binicisi Sadık ALTAY ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullanmasından dolayı savunması istenmişti. Savunmasını 19.03.2020 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1, c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 123.Maddesi (6.) fıkrası gereğince 562,00 TL ve 7 (yedi) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı HAFİDEKIZ isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Bülent TEKİNALP atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

10 numaraya kayıtlı SOSYETE GÜLÜ isimli atın antrenörü Mahmut KEKLİK atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

1 numaraya kayıtlı HİLAL AĞA isimli atın antrenörü Veli ÇİZİK atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 4

Bu koşuda 2.gelen 6 numaraya kayıtlı ÖZÜN isimli atın ilgilileri; 1.gelen 8 numaraya kayıtlı YOUNG BOY isimli ata protesto çekmiştir. Komiserler Kurulunca yapılan incelemeler sonucu protesto haklı görülmüştür. Koşu sonucu 6-8-5-10-1 olarak kesinleştirilmiştir.

8 numaraya kayıtlı YOUNG BOY isimli atın binicisi Vedat ABİŞ son düzlükte rakip atın hareketini engellemesinden dolayı savunması istenmiş olup, ilgiliye 7 (yedi) günlük savunma verme süresi verilmiştir. Savunma süresi sonunda gerekli işlemler yapılacaktır.

KOŞU NO: 7

2 numaraya kayıtlı MİRZINAR isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Abdulkadir GÜRGÖZE atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

6 numaraya kayıtlı YILDIZYELİ isimli atın binicisi Sadık ALTAY son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi (a) ve Yönetmeliğin 117.Maddesi gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

6 numaraya kayıtlı QUEEN SALIMA isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü E.Hazal ŞEKER atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

13 numaraya kayıtlı DYNAMITE HARMONY isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 9/j maddesi uyarınca; eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süre ile koşulardan men cezası verilmiştir. Ayrıca bu atın antrenörü Veli ÇİZİK atını yeterince eğitmemesinden dolayı Komiserler Kurulumuza çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını aynı gün veren antrenörün savunması yeterli görülmeyip 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (a) ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 121. Maddesinin (4). fıkrası gereğince İHTAR cezası verilmiştir.

PERŞEMBE İzmir 34.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

6 numarada kayıtlı TEK DADAŞ isimli atın aprantisi Alperen OLUK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

4 numarada kayıtlı EXTRAVAGANT isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM koşunun son düzlüğünün başında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

8 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli atın antrenörü Begüm ARAS atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

********************************************************************

  18 MART BURSA     

23.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.ÇİÇEK 16.03.2020 21.03.2020
M.BERBER 11.03.2020 09.04.2020
N.AKTAŞ 11.03.2020 09.04.2020
A.PAZAR 10.03.2020 08.04.2020
A.C. İNAN 09.03.2020 07.04.2020
S.ERDEM 09.03.2020 29.03.2020
S.KAPLAN 03.03.2020 01.04.2020
E.ÇAKIROĞLU 27.02.2020 10.04.2020
KEREM KURT 26.02.2020 26.03.2020
E.ÇOBAN 26.02.2020 26.03.2020
B.DÜZYATAN 25.02.2020 25.03.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
MÜS.ÇELİK 18.03.2020 01.04.2020
CEM ŞEN 16.03.2020 30.03.2020
Y.E.YÜKSEL 21.03.2020 27.03.2020
MAHMUT TURAN 21.03.2020 27.03.2020
H.ÇANAKÇI 18.03.2020 27.03.2020
M.K.KUMBASAR 11.03.2020 24.03.2020
S.KAYA 18.03.2020 24.03.2020
M.TARHAN 17.03.2020 23.03.2020
H.ÇİZİK 17.03.2020 23.03.2020
U.LEVENT 08.03.2020 21.03.2020
B.KURDU 08.03.2020 21.03.2020
İ.KALE 08.03.2020 21.03.2020
M.DOĞAN 15.03.2020 21.03.2020
B.KILINÇ 18.03.2020 20.03.2020
A.SÖZEN 14.03.2020 20.03.2020

KOŞU NO: 2

Koşuda 2 numarada kayıtlı BÜYÜK AJİBA isimli atın Binicisi MUHAMMED MİR BİLGİN, start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MUHAMMED MİR BİLGİN ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 2 numarada kayıtlı ALTOLGALI isimli atın Antrenörü İRFAN YAKUT, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Antrenör İRFAN YAKUT; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

Koşuda 4 numarada kayıtlı ACIDİLLİ FATİH isimli atın Binicisi MAHMUT TURAN, koşuda son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MAHMUT TURAN, 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereğince 562 TL para cezası ve 7 gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

Koşuda 8 numarada kayıtlı CANMİRA isimli atın binicisi tescilli formayı giymemiştir. Atın Antrenörü AHMET OLCAR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrasına göre İhtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

 İstanbul 23.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 7

4 numaraya kayıtlı AZMANTOR isimli atın antrenörü Emrah KARAKÖLEOĞLU’ nun kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 2 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan BEYOND REDEMPTION isimli atın aprantisi Özgür GÖNÜLTAŞ, start çıkışında usulsüz kulvar değiştirmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.