2020 Yılı İlkbahar-Yaz sezonu ahır tahsisleri tüm hipodromlar için sonuçlandırılmıştır.

Ancak tahsis alınan hipodroma girişin yapılabileceği ilk tarih ve diğer detaylar bilahare ilan edilecek olup, bu tarih ilan edilene kadar tüm atlar halihazırda bulundukları hipodromlarda kalacaktır. Bu süreçte, çiftliklerden de hipodromlara at kabulü yapılmayacaktır.

2020 Yılı İlkbahar-Yaz sezonu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa ve Elazığ Hipodromları ahır tahsis listelerine duyuru sonundaki linkten erişilebilir.

 A) AHIR TAHSİSİ YAPILMAYANLAR

I) İstanbul ve Ankara hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile ahır müracaat tarihinden önce, belgeleri tam olup at sahibi belgesi müracaatı yapmış olanlar hariç, müracaatların yapıldığı tarihte at sahibi belgesi olmayanların taylarına/atlarına ahır tahsis edilmemiştir.

II) Doping cezası bulunan at ve taylar ile muayenesi yaptırılmamış olan Arap at ve taylarına ahır tahsis edilmemiştir.

III) Start almamış dört ve yukarı yaşlı İngiliz ve Arap atlarına ahır tahsis edilmemiştir.

B) AHIR TAHSİS KRİTERLERİ

I) Tüm hipodromlar için; 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları ile 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarına yapılan tahsislerde;

·       Yarış Programı,

·       Atın genel performansı ile son yılki performansı,

·       Atın sağlık durumu,

·       Sonbahar/Kış sezonunda tahsis almasına rağmen, takip eden süreçte çiftlik çıkışı alıp hipodroma geri dönmeyen atlar,

·       Son koşu tarihi,

·       Yarış müessesesince ilan edilen aşılama programı, vb. kriterler göz önünde bulundurulmuştur.

II) Tek tay müracaatı olanlara tüm hipodromlarda ahır tahsis edilmiştir.

III) İstanbul ve Ankara Hipodromu için yapılan yoğun müracaatlar nedeni ile

a)   2017 doğumlu Arap ve 2018 doğumlu İngiliz taylarına;

· 2 adet müracaatı olanların 1 tayına,

· 3 ve 4 adet müracaatı olanların 2 tayına,

· 5 ve 6 adet müracaatı olanların 3 tayına,

· 7 ve 8 adet müracaatı olanların 4 tayına,

· 9 ve 10 adet müracaatı olanların 5 tayına,

· 11 ve 12 adet müracaatı olanların 6 tayına,

· 13 ve üzeri müracaatı olanlara da ayni kriterler doğrultusunda ahır tahsisi yapılmıştır.

b)  İstanbul ve Ankara hipodromları için 2 yaşlı İngiliz tayı ve/veya 3 yaşlı Arap tayı müracaatı olup, aynı zamanda start almamış ve/veya en fazla iki defa start alıp kazancı olmayan 3 yaşlı İngiliz tayı müracaatı olanların bu müracaatları yukarıdaki sisteme benzer şekilde birlikte değerlendirilerek tahsisler yapılmıştır.

IV)   Bursa Hipodromu için yapılan yoğun müracaatlar ve optimum sayılar gözetilerek,

2017 doğumlu Arap ve 2018 doğumlu İngiliz taylarına;

·         2 ve 3 adet müracaatı olanların tüm taylarına,

·         4 adet müracaatı olanların 3 tayına,

·         5 ve 6 adet müracaatı olanların 4 tayına,

·         7 ve 8 adet müracaatı olanların 5 tayına,

·         9 ve 10 adet müracaatı olanların 6 tayına,

·  11 ve üzeri müracaatı olanlara da ayni kriter doğrultusunda ahır tahsis edilmiştir.

At sahibi, tahsisi çıkan tayının yerine, değişiklik dilekçesi ile tahsis alamayan diğer tayını getirebilir.

C)    İLK TAHSİS SONRASI YAPILACAK YENİ MÜRACAATLAR

I) Başvuruda bulunulup ilan edilen tahsis listelerinde ahır tahsis hakkı kazanamayan at/taylar için İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa ve Elazığ Hipodromlarında belirli oranlarda boş ahırlar mevcut olup; 08.05.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yeni müracaatlar Hipodrom Müdürlüklerince kabul edilecek ve öncelik koşan/koşabilecek atlara verilmek üzere yapılan müracaatlar tekrar değerlendirilecektir.

II) İstanbul ve Ankara Hipodromlarına yapılan yoğun müracaatlar dolayısı ile mevcut tüm ahırlar tahsis edilmiş olduğundan, bu hipodromlar için 11.05.2020 tarihinden sonra Hipodrom Müdürlüklerince yeni müracaatlar kabul edilecek olup, yapılan müracaatlar ancak iptal veya başka nedenlerle boşalan yerler olduğunda değerlendirilecektir.

ADANA AHIR TAHSİSLERİ

ANKARA AHIR TAHSİSLERİ

BURSA AHIR TAHSİSLERİ

ELAZIĞ AHIR TAHSİSLERİ

İSTANBUL AHIR TAHSİSLERİ

İZMİR AHIR TAHSİSLERİ

KOCAELİ AHIR TAHSİSLERİ

ŞANLIURFA AHIR TAHSİSLERİ