Yarışçılık Camiamızın değerli mensupları,

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında süresiz olarak ertelenen diğer spor müsabakalarını takiben At Yarışlarına da ara verildiği 20 Mart 2020 tarihinden bu yana, salgına yönelik ilk vakanın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, Türkiye Jokey Kulübü olarak bütün tesislerimizde eş zamanlı ve eksiksiz olarak Devletimizin ilgili mercilerince yayınlanan genelgeler ve açıklamalar doğrultusunda tüm detayları ile aldığımız ve titizlikle sürdürdüğümüz önlemlerden taviz vermemek ve varsa Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli görülecek ilave tüm sağlık önlemlerinin de alınması kaydıyla, yarışların en kısa sürede tekrar başlatılması için ilk gün başlatıp sürdürüyor olduğumuz çalışmalarımızı kronolojik sırada sizler ile paylaşmak isteriz.

Yarışların ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu 20 Mart 2020 tarihinde, aynı gün içinde, kararı alan makam Tarım ve Orman Bakanlığına hipodromlardaki zaruri günlük operasyonlar dikkate alındığında; yarış yapmak ile yapmamak arasında bir fark olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, insan sağlığı için gerekli tüm sağlık önlemlerinin en üst seviyede alınması koşuluyla, yarışların yapılmamasının gerek kamu gerek sektör için oluşturacağı mali kayıpların da altını çizerek yarışların seyircisiz olarak tekrar başlatılması talebimizi yazılı olarak yaptık.

Tarım ve Orman Bakanlığımıza 6 Nisan 2020 tarihinde ikinci bir yazı yazarak, süreç içerisinde aldığımız tüm önlemleri tek tek listeledik. Atçının tek gelir kaynağı yarış ikramiyesinin kesilmesi nedeniyle, sektöre yatırım yapan ve yaptığı yatırımın tüm riskini üzerinde taşıyarak jokey, antrenör, seyis ve ilgili diğer tüm paydaşlara istihdam sağlayan at sahiplerinin giderlerinin sabit olarak devam ettiğini ve her gün zarar ettiğini dile getirdik.

Diğer spor müsabakalarından farklı olarak; at yarışlarının jokeyler arasında fiziksel temas gerektirmediği, her türlü hava muhalefetinde dahi açık havada gerçekleştirildiği, yarışların icrası için mevcudiyeti zorunlu at ilgilileri dışındaki kişilerin hipodroma alınmayacağı ve şu an yarışların devam ettiği önemli ülkeler ile aynı ölçüde ve hatta daha ileri alınan tüm sağlık ve hijyen önlemleri de dikkate alındığında hipodromlardaki bulaş riskinin herhangi bir ortama göre asgari seviyede olacağı, dolayısıyla yarışların tekrar başlamasının Covid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağı ve hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına olan inancımızla en geç 1 Mayıs 2020 tarihinde yarışların tekrar başlaması talebimizi yineledik.

Konuya ilişkin 6 Nisan 2020 tarihinde TJK TV ve TAY TV ortak yayınında yaşanan gelişmeler camiamız ile tarafımdan paylaşıldı.

9 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığımıza, 10 Nisan 2020 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığımıza birer yazı yazarak alınan önlemlerimize ilaveten, yarışların bir an önce başlamasına yönelik kendilerince alınmasını gerekli gördükleri ilave önlemler varsa hemen yerine getirmeye hazır olduğumuzu ilettik.

Sağlık Bakanlığımıza gönderilen yazımıza istinaden, Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile 19 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, hipodromlarımızda aldığımız tüm önlemleri detayları ile anlatıp Tarım Bakanlığına 6 Nisan 2020 tarihinde gönderilen yazıda dile getirdiğimiz tüm gerekçeleri görüşmede tekrarlayarak yarışların sorunsuz olarak başlatılabileceği hususunda bilgi verdik. Aldığımız önlemlerin neticesi olarak her gün 6000 kişinin yer aldığı hipodromlardaki pozitif vaka sayısının sadece 2 olduğu hususunun altını çizdik. Önlemleri çok başarılı bulan Sağlık Bakanlığı yetkilisinin konuyu Bilim Kurulu toplantısına taşımak üzere bir sunum dosyası istemesi üzerine sunumu hazırlayıp kendisine gönderdik

24 Nisan 2020 tarihinde yapılan Bilim Kurulu toplantı gündemine sunum konumuz da girdi. Toplantıya video konferans ile katılım sağlayarak konuya ilişkin tüm sorulara cevap verdik.

Sağlık Bakanlığı nezdindeki tüm bu münasebetlerimiz neticesinde; Bilim Kurulu’nun yarışların mevcut önlemlere ilaveten alınacak bazı ek önlemler ile başlatılabileceğine dair olumlu raporu, bir yazı ile Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Nisan 2020 tarihinde, yarışların tekrar başlatılmasına karar verecek makam olan, Tarım ve Orman Bakanlığına iletildi ama aynı günün akşamı rapora ilaveler yapılacağı gerekçesiyle yazı geri çekildi.

Bu gelişme üzerine 29 Nisan 2020 tarihinde Ankara’ya gittik. Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıklarımızda görüşmeler yaptık. Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız görüşmede Sağlık Bakanlığının yazısının geri çekilmesinde olumsuz bir anlam olmadığı, mevcut yazıya en kısa sürede bazı ilavelerin eklenmesi sonrası oluşacak yazının yeni halinin, Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da yazı kendilerine gelir gelmez, gecikmeksizin yarışların başlatılması için düğmeye basılacağı bilgisi alındı.

Bu bilgi doğrultusunda bizler de ilkbahar yaz sezonunun başlamasına yönelik tüm hazırlıklarımızı başlattık.

Değerli sektör mensuplarımız,

Kısaca özetlemeye çalıştığımız geçen bu süreç zarfında üç Atçılık Derneğimiz ile de sürekli istişare içinde bulunduk. Bire bir telefon görüşmeleri dışında, kendileri ile 30 Mart, 5 Nisan ve 25 Nisan tarihlerinde geniş katılımlı video konferanslar gerçekleştirerek ortak sinerji yaratmak amacıyla stratejileri tartıştık ve yürüttüğümüz girişimleri kendileriyle paylaştık.

Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef bu hastalığa maruz kalan vatandaşlarımızdan bir kısmının hayatlarını kaybettiği ve söz konusu can kayıplarının hala devam etmekte olduğu, sadece sektörümüzün değil bir çok sektörün olumsuz etkilendiği tarihsel bu süreçte, 70 yıllık mazisi ile sektörün hamisi ve lokomotifi olan Türkiye Jokey Kulübünün iş disipline, ciddiyetine, takipçiliğine ve tekrarlardan oluşan söylemlerde bulunmak yerine sessiz ama sonuç odaklı çalışmasına güvenen tüm camia mensuplarına teşekkür eder, nihai karar mercii Tarım ve Orman Bakanlığımızın kararı doğrultusunda yarışların çok kısa süre zarfında başlayacağına olan inancımızın tam olduğunu paylaşmak isteriz.

Saygılarımla,

Serdal ADALI

Başkan