2019 AŞIM SEZONUNDA, İZMİT AŞIM İSTASYONUNDA AŞIM YAPACAĞI İLAN EDİLEN “KING DAVID” İSİMLİ İNGİLİZ AYGIR AŞIMDAN ÇEKİLMİŞTİR.

SÖZ KONUSU AYGIRDAN BOŞALAN BOKS İÇİN MÜRACAATLAR, İŞBU DUYURU DOĞRULTUSUNDA BAŞLATILMIŞ OLUP, BAŞVURU TARİH VE SAATİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR. 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ