2 Şubat 2019 Cumartesi günü İstanbul'da 3.Koşuda; 9 numaraya kayıtlı olarak koşan ASİ KIRTAY isimli atın deklareli jokeyi Onur YILDIZ, koşu öncesinde tartı mahalline gelmediğinin tutanakla tespit edilmesine istinaden komiserler kuruluna çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Jokey Onur YILDIZ' ın savunması kurulumuzca yeterli bulunmuştur. Daha evvel almış olduğu cezası 3 Şubat pazar gününden başlayıp 12 Şubat 2019 günü bitene kadar at binmeyecek olup ASİ KIRTAY'dan at binmeme cezası almayacaktır.