Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
A.C.BİNİZETOĞLU 28.06.2020 30.06.2020
R.KARAKAYA 28.06.2020 30.06.2020
İ.GÜN 24.06.2020 03.07.2020
M.ERSEÇGEL 19.06.2020 16.07.2020
O.GÖKÇE 15.06.2020 05.07.2020
H.KURTCUOĞLU 15.06.2020 15.07.2020
M.BERBER 10.06.2020 09.07.2020
A.PAZAR 10.06.2020 09.07.2020
Ü.ÖZCAN 10.06.2020 09.07.2020
E.ÇAKIROĞLU 10.06.2020 09.07.2020
N.AKTAŞ 10.06.2020 09.07.2020
O.GÜDEN 10.06.2020 09.07.2020
A.C. İNAN 08.06.2020 07.07.2020
N.KILIÇASLAN 05.06.2020 05.07.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
M.S.ÇELİK 01.07.2020 15.07.2020
M.M.BİLGİN 01.07.2020 07.07.2020
F.ARSLAN 01.07.2020 07.07.2020
E.ÇANKAYA 01.07.2020 07.07.2020
M.KESKİN 01.07.2020 07.07.2020
O.YILDIZ 27.06.2020 03.07.2020
M.HAMEDİ 27.06.2020 03.07.2020
U.BARLIK 27.06.2020 03.07.2020
Y.E.YÜKSEL 29.06.2020 03.07.2020
D.KAYA 29.06.2020 03.07.2020
ALP.OLUK 26.06.2020 02.07.2020
H.ÇİZİK 28.06.2020 02.07.2020
M.P.DEMİR 24.06.2020 30.06.2020

PAZAR İstanbul 9.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1

5 numaraya kayıtlı olarak koşan ALOYSHA isimli atın aprantisi Alican İNCİ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan OLGUNABİ isimli atın aprantisi Umut DEMİR, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

. 2 numaraya kayıtlı olarak koşan ONURLUEFE isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan POKER FACE isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kurulu tarafından sözlü uyarı almıştır. 10 numaraya kayıtlı olarak koşan YUNUS KHAN isimli atın antrenörü Derya ERGİN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 7

3 numaraya kayıtlı olarak koşan AWARENESS isimli atın antrenörü Hakan ACAR, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

5 numaraya kayıtlı olarak koşan MAKRAKAY isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 1124 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 9

10 numaraya kayıtlı olarak koşan RINDAMIN isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

 PAZAR Adana 5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1

 

21.06.2020 tarihinde yapılan 5. koşuda, 4 numaralı BAYÇINAR isimli atın binicisi M. KESKİN, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 28/06/2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir. 23.06.2020 tarihinde yapılan

2. koşuda, 2 numaralı ATEŞ HATTI isimli atın binicisi E. ÇANKAYA, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 28/06/2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir. 16.06.2020 tarihinde yapılan

7. koşu sonrasında Apranti M.S.ÇELİK, tartı mahallinde jokey Ali KAÇMAZ ile kavga ederek yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 126/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 28/06/2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 15 gün süreyle sanat icrasından men ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU3 

3.Koşuda, 11 numaralı OĞLUM YUSUF isimli atın antrenörü S.V.KAYA atının kapalı gözlüğünü forma renginde kullanmayarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 1 numaralı O BİR REİS isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, son 100 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU 4

4.koşuda, 13 numaraya kayıtlı KARADAMAR isimli atın antrenörü raporlu olduğu için eyeri alan at sahibi Mahmut TOPRAK, atını yeterince eğitmediğinden atın koşuya başlamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 13 numaraya kayıtlı KARADANAMAR isimli at koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilinceye kadar, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır. Yine aynı koşuda,

4 numaralı ATEŞİN KANATLARI isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, start çıkışı sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU 8

8.koşuda, 8 numaralı MY HEAD isimli atın binicisi A. SÖZEN, son 400 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.