Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.GÜLBUDAK 01.07.2020 03.07.2020
E.EMRE DOĞRU 25.06.2020 14.07.2020
İ.GÜN 24.06.2020 03.07.2020
M.ERSEÇGEL 19.06.2020 16.07.2020
H.KURTCUOĞLU 15.06.2020 15.07.2020
O.GÖKÇE 15.06.2020 05.07.2020
N.AKTAŞ 10.06.2020 09.07.2020
O.GÜDEN 10.06.2020 09.07.2020
M.BERBER 10.06.2020 09.07.2020
A.PAZAR 10.06.2020 09.07.2020
E.ÇAKIROĞLU 10.06.2020 09.07.2020
Ü.ÖZCAN 10.06.2020 09.07.2020
A.C. İNAN 08.06.2020 07.07.2020
N.KILIÇASLAN 05.06.2020 05.07.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
M.S.ÇELİK 01.07.2020 15.07.2020
B.AVERBAK 02.07.2020 11.07.2020
A.ALPAGUT 05.07.2020 09.07.2020
N.AVCİ 05.07.2020 09.07.2020
H.ŞİMŞEK 02.07.2020 08.07.2020
R.DOĞAN 02.07.2020 08.07.2020
H.POLAT 02.07.2020 08.07.2020
S.ALTAY 02.07.2020 08.07.2020
İ.ÇİZİK 02.07.2020 08.07.2020
E.ÇANKAYA 01.07.2020 07.07.2020
F.ARSLAN 01.07.2020 07.07.2020
M.M.BİLGİN 01.07.2020 07.07.2020
MAHİR ŞAHİN 01.07.2020 07.07.2020
B.M.MIRIK 03.07.2020 07.07.2020
M.KESKİN 01.07.2020 07.07.2020
İ.YILDIRIM 01.07.2020 05.07.2020
H.KATI 02.07.2020 04.07.2020
M.HAMEDİ 27.06.2020 03.07.2020
U.BARLIK 27.06.2020 03.07.2020
O.YILDIZ 27.06.2020 03.07.2020
D.KAYA 29.06.2020 03.07.2020
Y.E.YÜKSEL 29.06.2020 03.07.2020

PERŞEMBE Ankara 8.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 3

2 Numarada kayıtlı BARTOLOMEO isimli ata binen Mahsun TURAN start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı BUMERANG isimli ata binen Müslüm ÇELİK start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

5 Numarada kayıtlı CANIM AYŞEM isimli atın antrenörü Ömer Faruk TAN Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı HELL STORM isimli atın antrenörü Ömer Faruk TAN Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 Numarada kayıtlı TOPÇU HANIM isimli ata binen Ali KAÇMAZ start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır

PERŞEMBE İzmir 7.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1

1 numarada kayıtlı AHMET ALİ isimli atın jokeyi Barış KURDU start çıkışında yanındaki ata yaklaşarak temas etmek suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı ŞİFNE KIZI isimli atın aprantisi Ferdi KABADAYI koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen apranti savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 3

5 numarada kayıtlı NALDÖKENBEYİ isimli atın antrenörü Semi YUDUM, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

7 numarada kayıtlı ÖZÇOCUK isimli atın aprantisi Eren Dursun ÖKTEN yarış genelinde fazla sayıda kamçı kullandığından (10 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen apranti savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU 7

10 numarada kayıtlı ARTİSEMRE isimli atın antrenörü Ahmet OLCAR, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı CABBARREİS isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar,15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı CABBARREİS isimli atın antrenörü Barış ÇELTİK atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 9

13 numarada kayıtlı CHEERLEADER EFFECT isimli atın antrenörü Melih TEZEL, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.