Koşuda 2 numarada kayıtlı AYNALIÇARŞI isimli atın Binicisi İBRAHİM BAGUÇ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici İBRAHİM BAGUÇ; 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (C) bendi gereğince 5 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 2 numarada kayıtlı AYNALIÇARŞI isimli atın Binicisi İBRAHİM BAGUÇ, koşuda son düzlükte fazla sayıda kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici İBRAHİM BAGUÇ , 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 Maddesi gereğince 562 TL para cezası ve 7 gün süre ile sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı SÜPERMEN isimli atın Binicisi MAHSUN DEMİRBAŞ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MAHSUN DEMİRBAŞ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 8 numarada kayıtlı SÜPERMEN isimli atın Binicisi MAHSUN DEMİRBAŞ, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici Komiserler Kuruluna çağırılmış, sözlü savunması istenmiş olup, savunması yeterli görülmesi nedeniyle sözlü olarak uyarılmıştır.

Koşuda 9 numarada kayıtlı ARZU GELİN isimli atın Binicisi İ.HALİL KETME, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici İ.HALİL KETME; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.