07 Şubat 2019 Perşembe günü İzmir'de yapılan günün 3.Koşusu'nda ARBEDAŞ isimli safkanın binicisi apranti Muharrem OK, son düzlükte önce ÜNAL AMCA'ya daha sonra KAFADAR'a faul yapması sonucu koşuya protesto çekilip protesto edildi. Apranti Muharrem OK'a 7 gün at binmeme cezası verildi.

Komiser Raporu

1 numarada kayıtlı ÜNALAMCA isimli atın antrenörü ile 5 numarada kayıtlı KAFADAR isimli atın antrenörü 3 numarada kayıtlı ARBEDAŞ isimli atın jokeyinin kendi atlarını engellendiği gerekçesi ile protesto çekmişlerdir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestoların reddine karar verilmiştir.

3 numarada ARBEDAŞ isimli atın aprantisi Muharrem OK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması aynı tarihte alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşunun videosunu izlemek için TIKLAYINIZ

Koşunun protesto videosunu izlemek için TIKLAYINIZ