1 Ağustos Cumartesi günü Ankara 75.Yıl Hipodromu'nda yapılan HİTİT koşusunda start çıkışında GÜLÜM OSMAN Normal start çıkışında hafif TOPÇU HANIM yanına açıldı ilk 50 metre içinde PRAISE 6 starttan çıkmasından dolayı Liderliği  almak için önce TOPÇU HANIM, GÜLÜM OSMAN, AMADIS kulvar değişiklikleri yaparak liderli 100 metre içinde alırkan GÜLÜM OSMAN kulvarı daralınca Hişman Çizik  atını tutarak dışındaki  TOPÇU HANIM'a temas ediyor. Start verildi mi ilk 200 metre içinde safkanların Jokeylerin aynı kulvarda gidecek kurula bu koşuda uygulandığı yok diğer koşularda uygulandığı yok demekki siz kafanıza göre sözlü uyarı, ihtar. 562TL  - 1.124TL ve gün cezaları veriyorsunuz .Hişman Çizik Hitit A3 koşusunda kazanma sevinci komiserler kurulu başkanı Nafiye Çavuş normal uyduruk kararlarla 1.686. TL ceza H.Çizik ağır olmuştur.

3 Numarada kayıtlı GÜLÜM OSMAN isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması aynı gün teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmemiş 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri ve ikinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 1124 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 Numarada kayıtlı GÜLÜM OSMAN isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK foto finish bitmeden nümayiş yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün vermiştir. Savunması yeterli görülmemiş ve 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.