İstanbul Veliefendi Hipodromu Komiserler Kurulu  kararı 

4 numaraya kayıtlı olarak koşan ARTS MAN, isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, start makinesi içerisinde atın kafasına yumruk atmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış olup savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını 4 (dört) gün sonra 30.08.2020 tarihinde kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 7.fıkrası uyarınca 562 TL para cezası ve ayrıca 60 (altmış) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten geçici olarak yasaklanması için Yüksek Komiserler Kuruluna teklifine ve ihtiyati tedbir olarak kesin karar gelinceye kadar cezanın 31.08.2020 tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir.