13 Eylül Pazar günü İstanbul 1.Koşu'da KAMAKAYA isimli safkana Yamak 1 apranti koşusunda Apranti Kaancan Gökçe koşuyu ikinci bitirip koşu sonrası 1000 (gıram) eksik çıkmasından dolayı ikincilikten sonunculuğa atılıp atın ikincilik ikramiyesi, yetiştiricisi, at sahibi Primi toplam 29.095.00 TL cepten düştü hemde bu  pandemi döneminde 3 ay yarış olmamış insan üzülüyor nasıl oluyor bu olay inanılacak gibi değil Kaya ekürisi yazık olmuş Apranti Kaancan Gökçe' yede bu bir ders olsun tekrarı bir daha hiç olmasın

KOMİSERLER KURURU KARARI 

2 numaraya kayıtlı olarak koşan KAMAKAYA isimli atın binicisi, koşu sonrası yapılan ikinci tartı neticesinde 1000 (bin) gram eksik çıkması sebebiyle; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. maddesinin 6. fıkrası uyarınca at derece dışı ilan edilmiştir. Dolayısıyla, 6-2-4-1-3-7 olan sıralama kurulumuzca 6-4-1-3-7-5 şeklinde değiştirilmiştir.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan KAMAKAYA isimli atın antrenörü Ethem KAYA, koşu sonrasında yapılan ikinci tartı neticesinde atının binicisinin 1000 (bin) gram eksik çıkması nedeniyle tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

2 numaraya kayıtlı kayıtlı olarak koşan KAMAKAYA isimli atın aprantisi Kaancan GÖKÇE, koşu sonrasında yapılan ikinci tartı neticesinde 1000 (bin) gram eksik çıkması nedeniyle tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 15 (on beş) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 1124 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.