Jokey Özcan Yıldırım 12.09.2020 tarihinde GLITZY isimli safkanla hatalı kulvar değiştirmekten 7 gün at binmeme cezası alan  jokey Özcan Yıldırım Ankara 12 idare Mahkemesinden bugün yürütmeyi durdurma kararı alıp safkanlara binmeye devam edecektir

KOMİSERLER KURUR KARARI 

12.09.2020 tarihinde 6 ıncı koşuda 7 numarada kayıtlı GLITZY isimli ata binen Özcan YILDIRIM son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza 17.09.2020 tarihinde teslim etmemiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası b/1 ve c bendi gereği 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.