TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlanan satışlarda 15 tayın tamamı satılırken, toplam satış tutarı 2.290.000 TL'yi buldu.

BUKENTAYBUKENTAY

Satışlarda en pahalı tay, 400.000 TL’ye Bozaltın Geridönüşüm A.Ş tarafından alınan BÜKENTAY (Özgünhan - Kemiyetülırak.61) oldu.

KAMUSKAMUS

Bu tayı 350.000 TL'ye Mozaik Şarapçılık Tar.Hay.San.Tic.Ltd.Şti tarafından satın alınan KAMUS (Gobakbey - Kamuran) isimli tay izledi.