1 Ekim Perşembe günü Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda  8 koşuda Nevzat Avcı (7) kırbaç Kadir Tokaçoğlu (7) kırbaç kullandıkları için 7 gün yasal süre hakkını kullanıcılardır. I koşuda Sezer Çelik (7) kırbaç Görkem Öźçelik (7) kırbaç Deniz Yıldız (7) kırbaç kullandıkları için 7 gün safkanlara binmeme cezası ve 562 TL para cezası ile cezalandırıldılar.

KOŞU 8

2 numaraya kayıtlı CELAL BABA isimli atın binici Nevzat AVCI koşunun son düzlüğünde fazla sayıda (7 adet) kamçı kullanmaktan dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir

5 numaraya kayıtlı PRINCESS DI isimli atın binici Kadir TOKAÇOĞLU koşunun son düzlüğünde fazla sayıda (7 adet) kamçı kullanmaktan dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini ifade etmiştir

KOŞU 9

9 numaraya kayıtlı KUĞU GÜZELİ isimli atın binicisi Sezer ÇELİK koşunun son düzlüğünde fazla sayıda kamçı (7 adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

14 numaraya kayıtlı BABA İLHAMİ isimli atın binicisi Görkem ÖZÇELİK koşunun son düzlüğünde fazla sayıda kamçı (7 adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşu 10

12 numaraya kayıtlı ŞENYÜCE isimli atın binicisi Deniz YILDIZ koşunun son düzlüğünde fazla sayıda kamçı (7 adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunmasını alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

ANKARA 

Ankara 75 Yıl Hipodromu'nda Velat Demir usulüne uygun olmayan kamçı kullandığı için 7 gün at binmeme cezası aldı

29.09.2020 tarihinde 6 numarada kayıtlı SIRYİĞİT isimli ata binen Velat DEMİR son düzlükte usulüne uygun olmayan şekilde kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden (Kamçının yanındaki ata binen jokeye teması) dolayı, kurulumuza çağırılmış ve 01.10.2020 tarihinde savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını kurulumuza kendi isteği ile 01.10.2020 tarihinde teslim etmiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanması ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.