Koşu 3.

5 numarada kayıtlı ÖZER BEYİM isimli atın antrenörü 1 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyinin kendi atlarını engellendiği gerekçesi ile protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

1 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyi Majit MAMEDOV son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden, yanındaki ata yaklaştığından ve protestoya neden olduğundan, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Majit MAMEDOV savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

Protesto videosu

Yarışın tam videosu