KOŞU NO: 1

4 numaraya kayıtlı olarak koşan PERİ MASALI isimli atın antrenörü Emrah ÇUKURKAŞ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı GÖDEK isimli atın antrenörü Serdar YILMAZ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı DİDACTİC isimli atın antrenörü Atakan ŞIVGIN, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine giriş yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 numaraya kayıtlı olarak koşan ALWAYS PERFECT isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE, son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış, konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Yarış dünyasında neler oluyor? Haber almak istiyorsaniz www.liderform.com.tr bizimle kalın.