17 Şubat Pazar günü İzmir Şirinyer Hibodromu ikinci koşuda

2 numarada kayıtlı ÖZERDİNÇ isimli atın antrenörü 3 numarada kayıtlı TUĞALP isimli atın ve 5 numarada kayıtlı AGENOR isimli jokeyinin kendi atlarını engellendiği gerekçesi ile protesto çekmişlerdir. Ayrıca Kurulumuzca yarışa resen protesto çekilmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda 2 numaralı atın 5 numaralı ata çekmiş olduğu protesto red edilmiş, 2 numaralı atın 3 numaralı ata çektiği protesto ve resen protesto kabul edilerek derece değişikliğine gidilmiştir. At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesi 7. fıkrası gereğince, (gayri resmi sıralama 11,1,3,5,2 iken) aşağıdaki şekilde derece değişikliği yapılmasına karar verilmiş ve sıralama;

1 inci 11 haşa no’lu NİLDA, 2 inci 1 haşa no’ KÜRŞATBABA, 3 inci 5 haşa no’lu AGENOR, 4 üncü 2 haşa no’lu ÖZERDİNÇ, 5 inci 3 haşa no’lu TUĞALP şeklinde kesinleşmiştir.

3 numarada kayıtlı TUĞALP isimli atın aprantisi Alperen OLUK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan (derece değişikliği) savunmasının alınması amacıyla Kurumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (d) bendi gereği 10 (on) gün süreyle sanat icrasından geçici men cezası ile cezalandırılmıştır. 5 numarada kayıtlı AGENOR isimli atın aprantisi Muharrem OK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

Yarışın Gerçek videosu

Yarışın Protestolu vıdeosu

Yarış dünyasında neler oluyor? Haber almak istiyorsaniz www.liderform.com.tr bizimle kalın