KOŞU NO: 1

Koşuda 2 numarada kayıtlı DEMBABA isimli atın seyisi uygunsuz eşofmen giydiğinden,Atın Antrenörü Ş.OLĞAÇ' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası verilmitir.

Koşuda 5 numarada kayıtlı KRALSOY isimli atın seyisi uygunsuz eşofmen giydiğinden, Atın Antrenörü F.E.AKIL' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası verilmitir.

Koşuda 8 numarada kayıtlı ALSİVASLI GELİN isimli atın seyisi uygunsuz eşofmen giydiğinden, Atın Antrenörü Cudi ÖZKAN' ın konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası verilmitir.

KOŞU NO: 4

3 numaraya kayıtlı HOPA FIRTINASI isimli atın binicisi Kemal KURT' un start çıkışı hatalı kulvar değişikliği nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numaraya kayıtlı ALSİMA isimli atın binicisi Burak BEKTAŞ' ın start çıkışı hatalı kulvar değişikliği nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve Yönetmeliğinin 117. maddesinin 4-a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

12 nolu FLYING PEGASUS isimli at start makinesinden çıkış yapmadığından dolayı Atın Antrenörü M.BALTA 'nıin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesnin (4-a) bendi gereğince İHTAR cezası verilmiştir. FLYING PEGASUS isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.