MİHMANLI foule mağruz kaldı Ahmet Çelik yasal hakkını kullandı

1 Aralık Salı günü Adana Yeşilova Hipodromu'nda yapılan 3 koşuda  son 200 de ÜNLÜ PRENS isimli safkan ile son 200 de dışındaki MIHMANLI foul yapması sonucu koşuya protesto çekildi Ahmet Çelik'te 7 günlük yasal hakkını kullandı.

KOMİSERLER KURULU KARARI 3. KOŞU

3. Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 7 numaralı MİHMANLI isimli atın antrenörü M.S.AKSOY, koşuyu 2. olarak bitiren 4 numaralı ÜNLÜ PRENS isimli ata kendi atına son düzlükte faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto oy birliğiyle reddedilmiştir. Ayrıca, protestoya neden olan 4 numaralı ÜNLÜ PRENS isimli atın binicisi Ahmet ÇELİK, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.