*** Satış koşularına katılma ve kazanma ile ilgili şartlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aşağıdaki tablo eklenmiştir;

 

Bir at aynı yıl içinde Satış1, Satış2, Satış3 ve Satış4 koşularını bir defa kazandıktan sonra alt kategorideki satış koşularına katılamaz, aynı kategorideki satış koşusuna ise tekrar kazanana kadar katılabilir. Bir üst kategorideki satış koşularına aynı şartlarla katılabilir. (Madde-8/h)

1 adet kazanan

2 inciyi kazanana kadar katılabilir

Katılamaz

Satış4

Satış4

Satış3

Satış2

Satış1

Satış3

Satış3

Satış4

Satış2

Satış1

Satış2

Satış2

Satış3

Satış4

Satış1

Satış1

Satış1

Satış2

Satış3

Satış4

 

 

*** Tüm koşularda birincilik ikramiyesinin % 5’i oranında beşincilik ikramiyesi verilecektir. (Madde-12)

 

***  Atların koşulara iştirak edebilmeleri için yarış hayatı boyunca son koştuğu 20 koşuda yapmaları gerekli olan performans şartlarından biri olan “Ya da dört adet 2.lik, 3.lük, 4.lük” şartına 5.lik ilave edilmiştir. (Madde-15/b)

 

***  Pist değişikliği ile ilgili “Pistlerin özel durumlarına göre Yarış Komiserleri koşuları çim veya kum piste alabilir ancak G1, koşularda pist değişikliği yapılamaz.” Maddesinde geçen pist değişikliği yapılamayacak koşulara G2, A2 ve Uluslararası koşular ilave edilmiştir. (Madde-15/e)

 

***  Hava koşulları dolayısı ile çim ve kum pistlerin ölçüm değerlerinin ağırlaşması sonucu meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğu önlemek amacı ile aşağıdaki ekleme yapılmıştır;

 

At sağlığı ve müşterek bahisler yönünden olumsuz bir durumla karşılaşmamak için, İstanbul hipodromu sentetik pisti hariç olmak üzere yarış komiserler kurulunca hipodromların çim ve kum pistlerinin yarıştan önce alınan ölçüm sonuçlarının çim pist için ağır, çok ağır ve kum pist için sulu olması durumlarında at ilgilileri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın ilgili hipodromun ilk koşusundan bir saat öncesine kadar atlarını koşulardan çıkartabilirler. Bu durumda çıkartılan atların sahiplerine hiçbir kayıt, taksit ve deklare ücreti iade edilmez. (Madde-15/e

 

***  Koşu sonucuna ilişkin yapılacak şikayet ve itirazlar için depozito ücreti 500 TL olarak belirlenmiştir. (Madde-15/i)

 

***  Binek ücreti 180 TL olarak belirlenmiştir. (Madde-15/p)

 

 

2021 YILI KOŞU KAYIT ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

 

1.      Şart baremleri ikramiyelerdeki artışa paralel olarak yaklaşık %35 oranında arttırılmıştır.

2.      Maiden koşularda kazanca göre 3, 4 ve 5 kiloya kadar ek ağırlık ile koşma şartı getirilmiştir.

3.      Satış koşularına katılım için belirlenecek satış bedelleri, puanlama sistemi ve bedel indirimlerinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;

SATIŞ1 koşusu satış bedeli 65.000 TL, bedel indirim her 3.000 TL için 1 kg,

SATIŞ2 koşusu satış bedeli 85.000 TL, bedel indirim her 4.000 TL için 1 kg,

SATIŞ3 koşusu satış bedeli 120.000 TL, bedel indirim her 5.000 TL için 1 kg,

SATIŞ4 koşusu satış bedeli 160.000 TL,

MAİDEN SATIŞ koşusu satış bedeli 100.000 TL olarak belirlenmiş

ve

SATIŞ3 koşusu handikap puanı giriş limiti olan 30 puan kaldırılmış,

SATIŞ4 koşusu handikap puanı giriş limiti 45 den 30 puana düşürülmüştür.

4.      Kısa vadeli 18 handikap(Orhan Meker/Cevdet Karataş) koşularına katılabilmek için kazanılması gereken kazanç limiti yıl içerisindeki ikramiye artışına paralel olarak 75.900.- TL ye yükseltilmiştir.

 

(Duyuru maddelerinin numaralandırılmasında Genel Hükümlerin madde sıralaması göz önünde bulundurulmamış olup, ilgili Genel Hüküm maddeleri satır sonlarında belirtilmiştir.)