11 numarada kayıtlı TWIST LADY isimli atın antrenörü yarışa protesto çekmişlerdir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir. 

PROTESTO VİDEOSU

3.Koşudan Komiser Kurulu Kararları.

Yarıştan Çıkan at:(11)TWIST LADY ÇIKIŞ NEDENİ:START MAKİNASINA GİRİŞTE HUYSUZLUK YAPARAK YARIŞI GECİKTİRDİĞİNDEN.

5 numarada kayıtlı LOZAN isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve yanındaki ata yaklaştığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı NAZNARA isimli atın antrenörü Regaip YILDIZ, atının start makinasına girişte huysuzluk yapması, startı geciktirmesi ve atını yeterince eğitemediğinden Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı OĞULCANBEY isimli atın aprantisi Çetin TAŞ, son düzlükte hatalı kulvar değiştirmek ve yanındaki ata yaklaşmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmıştır. Çetin TAŞ savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

8 numarada kayıtlı POYRAZ DAĞI isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE, start çıkışında hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve aynı tarihte savunmasını vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN TAM VİDEOSU

 

Yarış dünyasında neler oluyor? Haber almak istiyorsaniz www.Liderform.com.tr bizimle kalın.