21 Şubat Şanlıurfa Hibodromu'nda  Komiserler Kurulu Kararı ile

2.Koşuda,6 nolu İBOBERK isimli atın binicisi İsmail KATI tartı mahalinde kilosunu ayarlayamadığından dolayı ifadesi alınmış olup, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 120. Maddeleri gereğince (4-b2),(4-c) bentleri uyarınca 918 TL para cezası ve 7 (Yedi) Gün süre ile sanat icrasından men ile cazalandırılmıştır.