Anadolu Tarım İşletmesinde bulunan Aygırlara 2021 Aşım sezonunda Taze Spermalar için ilk aşım müracaatları 4 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 Cuma Günü mesai saati sonuna kadar kabul edilecek.

Başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıda listelenen belgelerin ıslak imzalı halinin başvuru süresi sonunu kadar işletmede olması (Posta ve kargoda yaşanacak gecikmeden işletmemiz sorumlu olmayacak.) ve başvuru şartların sağlanması gerekmekte…

Aşağıda belirtilen belgelerin teslim edilmemesi ve şartların yerine getirilmemesi durumunda başvurular kabul edilmeyecek ve at sahibi bu durumda herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Herhangi bir aygıra ait talebin kontenjandan fazla başvuru olması halinde kısrakların tercih sıralaması kendilerinin ve taylarının performansına göre yapılacak. Aynı performansı gösteren kısrak sayısı fazla ise tohumlanacak kısrak; komisyonu huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Aşım hakkı kazanacak kısrakların belirlenmesi ile ilgili çekiliş 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat: 14.00 ‘da Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonun komisyon tarafından yapılacak.

Aygırlara aşım hakkı kazanacak kısrakların belirlenmesi için yapılan kura çekim işlemi kamera ile kayıt altına alınacak. Kura çekimi yapılırken pandemi nedeniyle salona kısrak ilgilileri alınmayacak.

İlk başvuru süresi içerisinde aygırlar için belirlenen başvuru kontenjanı dolmaması halinde başvurular alınmaya devam edilecek ve kontenjan dâhilinde başvuru sırasına göre kısraklar aşım hakkı elde edecek.

Dondurulmuş sperma ile ilgili başvurular bu kuraya dâhil olmayacak ve stokta bulunan sperma miktarına istinaden satışı yapılacak. Dondurulmuş sperma ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yazılı iletişim numaraları aracılığıyla alınabilecek.

Başvuru Belgeleri:

 • Taze Aygır Sperması Başvuru Dilekçesi (İşletmeden temin edilmelidir.)
 • Damızlık Belgesi
 • Kan Analiz Sonucu (2021 yılı vizesi yapıldığına dair imzalı)
 • Taze Aygır Sperması Satış Sözleşmesi (İşletmeden temin edilmelidir.)
 • At Sahibine ait imza sirküsü
 • Başvuru Vekil tarafından yapılıyorsa Vekâletname belgesi
 • İletişim Bilgileri

  Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü

  Işıklar Mah. Eskişehir Cad. No: 27 Mahmudiye ESKİŞEHİR

  0222 611 30 29,  0222 611 30 09 – 10 Dahili No: 139-141

  Anadolu Tarım İşletmesi